Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Vacature Medewerker Privaatrechtelijke Handhaving

De functie

In deze veelzijdige functie ben je betrokken bij de privaatrechtelijke handhaving in de openbare ruimte. Je levert primair een bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving. Daarbij hanteer je als strategie, inwoners en instellingen te overtuigen van het nut en de noodzaak van regels en de naleving daarvan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onrechtmatig in gebruik genomen groenstroken, wegen en bermen door inwoners.

Handhavingszaken zijn vaak complex, je schakelt daarom met verschillende partijen. Je bent de vraagbaak en het aanspreekpunt op het gebied van privaatrechtelijke handhaving. Bij complexe zaken waar privaat- en publiekrecht samenkomen, werk je intensief samen met de juristen van het team Plannen, Vergunnen en Handhaving (PVH).

Je houdt je verder bezig met het beheer van de vastgoedportefeuille. Je stelt contracten op voor de verhuur en het verpachten van gemeentelijke percelen en opstallen. Tevens verzorg je het beheer hiervan. Ook behandel je aanvragen over het gebruik van gronden, voer je huurverhogingen door en behandel je opzeggingen. Daarnaast behandel je verzoeken rondom de aankoop of het gebruik van ‘snippergroen’ en zorg je voor de juridische afwikkeling daarvan.

Je zet je in voor verbetering van werkprocessen en legt deze vast in protocollen en richtlijnen. Je werkt integraal en vanuit de geldende regelgeving, maar houdt daarbij altijd oog voor redelijkheid en proportionaliteit. Waar nodig lever je maatwerk.

Functie-eisen

Wij zoeken een collega die:

Een relevante afgeronde juridische opleiding heeft op HBO niveau;
Affiniteit heeft met verschillende onderdelen binnen het beheer van de fysieke ruimte (bijv. wegen, groen, water en vastgoed);
Een flexibele en open werkhouding heeft;
Beschikt over prima mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Politiek en bestuurlijk inlevingsvermogen heeft;
In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer.
Ons aanbod
De functie is voor 36 uur per week en je krijgt een contract voor 1 jaar. Bij goed functioneren kan dat een vast dienstverband worden.

Je krijgt een salaris tussen de € 2973,- en € 4494,- (schaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek; de inpassing is afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring. Deze functie is nog niet definitief gewaardeerd. Vooralsnog kun je, onder voorwaarden, na verloop van tijd de uitloopschaal bereiken.

Daarnaast krijg je een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05%. Je mag zelf weten wat je hiermee doet, bijvoorbeeld meer salaris, meer vrije dagen of een opleiding.

Organisatie

Het team Beheer Fysieke Ruimte (BFR) is in de breedte verantwoordelijk voor het opstellen van inhoudelijk beleid alsmede het inrichten, beheren, onderhouden en exploiteren van de fysieke buitenruimte en het gemeentelijk vastgoed inclusief de binnensportaccommodaties. De instandhouding van het gemeentelijk bezit en het behoud van de waarde ervan, is de primaire taak van dit team. De belangrijkste taakvelden zijn: verkeer en vervoer, wegen, afvalverwijdering, gemeentelijk vastgoed, binnensportaccommodaties, speelvoorzieningen, straatmeubilair, gladheidbestrijding, ongediertebestrijding, openbare verlichting, gemeentelijke riolering en openbaar groen.

Onder het team BFR valt ook het sub-team Servicebedrijf van de gemeente Losser. Het team BFR heeft de rol van interne- en externe opdrachtgever voor het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Het Servicebedrijf functioneert daarbij als interne aannemer. 

Solliciteer direct op de functie Medewerker Privaatrechtelijke Handhaving.