Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Update Vitens 19 september: Kookadvies drinkwater opgeheven

het kookadvies dat u de afgelopen dagen op uw (woon)adres had, is opgeheven. U kunt uw water per direct weer gewoon rechtstreeks uit de kraan drinken, zonder dit te koken.

Waarom is er geen kookadvies meer?

We vinden geen sporen meer van de enterococcen-bacterie in het water. Het drinkwater voldoet weer aan alle kwaliteitseisen. Wel blijven we de komende tijd het water in het leidingnet controleren. Op Vitens.nl vertel ik bij de Update van 19 september meer over wat er aan de hand was en welke maatregelen wij hebben genomen.

Bruin water uit uw kraan?

Vanwege het doorspoelen van ons waterleidingnetwerk kan het zijn, dat er door drukverschillen bij sommige mensen wat bruiner water dan normaal uit de kraan komt. Dit ziet er niet fris uit, maar is ongevaarlijk. Spoel uw kranen goed door en lees hier meer informatie.

Noaberschap: informeer uw buren

Niet al onze klanten hebben hun e-mailadres aan ons beschikbaar gesteld voor calamiteiteninformatie. Denkt u dat uw buren nog niet op de hoogte zijn van het opheffen van het kookadvies? Dan vragen wij u uw buren te informeren.

Excuses voor de situatie

We begrijpen dat de afgelopen periode heel vervelend voor u is geweest. Ik wil u nogmaals onze excuses aanbieden voor de overlast en hartelijk danken voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Hester Latenstein van Voorst
Manager Netbeheer & Levering Vitens