Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Uitreiking koninklijke onderscheidingen op 24 april 2020 (Lintjesregen)

Het Kabinet heeft op 23 maart jl. bekend gemaakt dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten en evenementen mogen plaatsvinden. In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu besloten dat de geplande lintjesregen op 24 april wel doorgaat, maar in aangepaste vorm.

Aangepaste wijze

Burgemeester Cia Kroon neemt op vrijdagochtend 24 april voor 12.30 uur telefonisch contact op met de gedecoreerden om hen te vertellen dat het zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot een ridderorde.

Pers

Zoals ieder jaar worden in een speciale editie van de Staatscourant alle namen van de gedecoreerden gepubliceerd. Dit gebeurt op vrijdag 24 april 2020, vanaf 13.00 uur. Via een persbericht van de gemeente Losser aan de lokale en regionale media wordt bekend gemaakt welke inwoners van de gemeente Losser dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Datum uitreiking versierselen

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet kan plaatsvinden in verband met het coronavirus, wordt later in het jaar naar één moment gezocht, waarop alle uitreikingen kunnen plaatsvinden.

Bijeenkomst gedecoreerden op Koningsdag

De bijeenkomst op Koningsdag (27 april) met alle gedecoreerden in ’t Lossers hoes gaat ook niet door.