Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Uitreiking 3 Koninklijke onderscheidingen in Losser

Op zaterdag 16 november, hebben 3 leden van de Stichting Historische Kring Losser een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De heren Andries Kuperus, Bennie Nijhof en Jack Scholtens ontvingen uit handen van burgemeester Cia kroon de onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De uitreiking vond plaats
tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Stichting Historische Kring Losser in ’t Trefhuus te Overdinkel.

 

De heren Kuperus, Nijhof en Scholtens werden in het bijzijn van familie, bestuur, leden en vrijwilligers van de Historische Kring Losser met veel waardering toegesproken. 

Andries Kuperus is sinds 2007 bestuurslid van de Historische Kring Losser en heeft de fotocollectie van meer dan 6000 foto’s gedigitaliseerd, bewerkt en ingekleurd. Daarnaast is hij 22 jaar penningmeester geweest van het Lossers Kunstcollectief.

Bennie Nijhof is sinds 2007 bestuurslid van de Historische Kring Losser en behartigt de belangen van het kerkdorp Overdinkel in het bestuur door het verzamelen van documentatie en het schrijven van artikelen. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst

Jack Scholtens is vanaf 2009 bestuurslid en redactielid van het tijdschrift “Oet Dorp en Marke” en in 2013 is hij gestart met het digitaliseren van de collectie van 25.000 bid- en gedachtenisprentjes.  2002 tot 2006 zat hij namens GB’93 in de gemeenteraad.

 

De heren Kuperus,Nijhof en Scholtens met de burgemeester

Jack Scholtens en de burgemeester

Dhr. Scholtens

Dhr. Nijhof en de burgemeester

Dhr. Nijhof

Dhr. Kuperus en de burgemeester

Dhr. Kuperus