Twentse gemeenten en zorgaanbieders tekenen nieuwe overeenkomsten voor jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning

Nieuwe overeenkomsten garanderen kwaliteit en ruime keuzevrijheid.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van meer taken in het sociaal domein. Onderdeel daarvan is het contracteren van aanbieders die jeugdhulp en ondersteuning leveren voor onze inwoners. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet. De huidige overeenkomsten lopen van rechtswege op 31 december 2018 af. Rond de zomer heeft daarom in samenwerking tussen de Twentse gemeenten een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Op 19 oktober, is de definitieve gunningsuitslag bekend geworden.  

Zorgcontinuïteit  

Vanaf 12 juni 2018 konden zorgaanbieders zich inschrijven voor deze aanbesteding. Wanneer zij aan de (kwaliteits)eisen voldoen, hebben zij nu een overeenkomst gegund gekregen. In Twente is gekozen voor hoge kwaliteit en ruime keuzevrijheid in de afzonderlijke gemeenten.  Er zijn 296 zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2019 zorg mogen leveren. De uitslag maakt mogelijk dat de meeste cliënten bij hun huidige zorgaanbieder kunnen blijven. In de gevallen dat dit niet kan, neemt de 
gemeente contact op met de cliënt om er zeker van te zijn dat continuïteit van hulp en ondersteuning gegarandeerd is.  

Twents model 

Met deze aanbesteding is gewerkt met een nieuwe opzet, genaamd ‘het Twents model’ dat vanaf 1 januari  2019 van start gaat. Het Twents model is een werkwijze waarin het resultaat dat de inwoner van Twente of het gezin wil bereiken, centraal staat. Als Twentse gemeenten gaan we resultaatgericht werken, het denken in producten achter ons laten en meer integraal werken rond de inwoner en het gezin. De afspraken met aanbieders zijn vernieuwd zodat aanbieders meer ruimte krijgen om oplossingen op maat voor inwoners te bieden. Van de invoering van het Twents model merkt de inwoner in principe weinig. Het is een verbetering van de werkwijze tussen gemeente en aanbieder. Voor de inwoner is niet het model 
maar vooral de feitelijke ondersteuning die hij of zij ontvangt namelijk van belang, aldus de Twentse gemeenten.   

Inschrijven blijft mogelijk 

De overeenkomsten hebben een looptijd van meerdere jaren. Tijdens deze contractperiode is het, anders dan voorheen, doorlopend mogelijk voor nieuwe of bestaande partijen om zich in te schrijven voor deze aanbesteding. Hierbij blijven dezelfde aanbestedingsregels en -eisen gelden. Dit dynamisch inkoopsysteem is bedoeld voor zorgcontinuïteit en om nieuwe partijen ook kansen te bieden.  Bekijk de overzichtslijst van de definitieve gunning op Samen14.nl