Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Tijdelijke vacature: Beleidsadviseur jeugdzorg (24-28 uur per week)

Algemene informatie

De gemeente Losser staat voor zelfstandigheid maar vindt tegelijkertijd samenwerking met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties van groot belang. De Losserse samenleving kent een zeer sterk verenigingsleven en heeft veel te bieden op gebied van recreatie, natuur en landschap. De gemeente Losser heeft ruim 22.500 inwoners en bestaat uit vijf fraaie woonkernen verslingerd aan de Dinkel in het Twentse landschap. Door de ligging aan de A1 is de gemeente goed en snel te bereiken. 

In verband met zwangerschapsverlof van onze beleidsadviseur jeugdzorg zijn we voor de periode van (medio) januari tot half juli 2020 op zoek naar een

Beleidsadviseur jeugdzorg (24-28 uur per week)

Functie-informatie 

Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur met expertise op het gebied van jeugdzorg. In deze functie maak je in goed contact met de samenleving, met collega’s binnen de gemeente Losser en de Regio Twente op een interactieve manier en met een grote mate van zelfstandigheid beleid op het gebied van jeugdzorg.
Als beleidsadviseur jeugdzorg maak je onderdeel uit van een team van beleidsadviseurs en je werkt nauw samen met de consulenten welke integraal uitvoering geven aan het beleid. 

Belangrijkste taken 

 • Het ontwikkelen en leveren van informatie over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg voor de lokale monitor sociaal domein, inclusief het rapporteren over de pilots jeugd;
 • Het bijdragen aan de totstandkoming van de producten Voorjaarsnota en Jaarrekening voor het onderdeel jeugd;
 • Het deelnemen aan regionaal ambtelijk overleg op het terrein van jeugdzorg en Veilig Thuis Twente;
 • Opstellen van adviezen aan B&W en voorstellen aan de Raad;
 • Volgen van en adviseren over de effecten van de (landelijke) ontwikkelingen;
 • Aanspreekpunt zijn voor beleidsmatige en inhoudelijke vragen.

Functie-eisen 

Wij zoeken een collega:

 • met HBO+/WO niveau
 • met ervaring in een adviserende functie
 • met ervaring op het terrein van jeugdzorg
 • die processen kan organiseren
 • die beschikt over analytische vaardigheden
 • die onorthodox denken niet schuwt en graag werkt vanuit de bedoeling
 • die kansen krijgt en pakt.

Ons aanbod 

Je ontvangt een salaris van maximaal 4.735 euro bruto per maand bij een volledige werkweek conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Losser.  Inpassing van het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.

Informatie

Voor vragen kun je terecht bij het afdelingshoofd beleid (Aant de Jong; 06-12661329) of het afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorg (Suzan Hagen; 06-13153225).

Sollicitatie

Tot en met 20 november kun je je interesse kenbaar maken. Tussen 25 en 29 november 2019 vinden de gesprekken plaats.
Wil je solliciteren? Maak daarvoor gebruik van deze "solliciteer" knop en vul je gegevens in het sollicitatieformulier. Stuur je brief inclusief je CV als bijlage mee.
Uiterste inzenddatum woensdag 20 november 2019