Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid

Ondernemers die in België of Duitsland wonen en in Nederland een bedrijf hebben, kunnen nu ook gebruik maken van de regeling

De regeling zal nader worden uitgewerkt in een ministeriele regelgeving. De reguliere uitvoering van de TOZO wordt verzorgd door de gemeenten. Met hen zal nog besproken worden op welke wijze de uitvoering van de TOZO in grenssituaties op de beste wijze vorm kan worden gegeven.

Lees meer over de uitbreiding van de TOZO-regeling.