Tijdelijke opvanglocatie in de Lutte

De gemeente Losser draagt graag bij aan het oplossen van de huidige crisis in de asielketen. Het college voert daarbij zelf regie, al is de samenwerking met de NOT-gemeenten helpend. In de Lutte heeft de gemeente inmiddels een extra opvanglocatie gevonden.

Aloysiuslocatie

De gemeente Losser stelde sinds juli de Aloysiuslocatie in Losser beschikbaar voor de noodopvang van maximaal 40 personen. De oorspronkelijke duur van de opvang was 3 maanden, maar de opvangcrisis is nog niet opgelost.

De Grote Zwaan

De gemeente vond de eigenaar van hotel de Grote Zwaan in de Lutte bereid om statushouders en andere vluchtelingen op te vangen. Dat betekent voor de gemeente dat zij kan voldoen aan haar maatschappelijke en wettelijke taakstelling. Wethouder Jimme Nordkamp: ‘Binnen de veiligheidsregio Twente moeten wij een evenredige bijdrage leveren aan het opvang probleem. De realisatie van tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Grote Zwaan draagt daar enorm aan bij. Daar zijn wij als college uiteraard blij mee. Daarnaast hebben we als gemeente een wettelijke verplichting om statushouders te huisvesten. Door de tijdelijke huisvesting van statushouders in het hotel voldoen we ook aan deze opgave en zorgen we voor meer ruimte in de AZC’s’.

Informatiebijeenkomst voor direct omwonenden

Uiteraard worden direct omwonenden van de Grote Zwaan geïnformeerd over de verandering van gasten in het hotel. Op donderdag 10 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in ’t Lossers hoes. Hier worden direct omwonenden op de hoogte gesteld van de plannen en kunnen zij vragen stellen aan de wethouder en de betrokken ambtenaren.