Q&A noodopvang in Aloysiuslocatie

Waarom

Waarom deze noodopvang?

De minister van Justitie en Veiligheid heeft alle gemeenten gevraagd om op zoek te gaan naar noodopvanglocaties voor vluchtelingen. Het gaat om tijdelijke locaties voor de duur van drie maanden, om de grote toestroom van vluchtelingen die nu in Ter Apel terechtkomen te kunnen huisvesten. Aan de Veiligheidsregio Twente is gevraagd om met spoed plek te vinden voor 225 personen. De gemeente Losser heeft een locatie gevonden waar plek is voor maximaal 40 personen, namelijk de voormalige Aloysiusschool. 

Waarom 40 mensen in Losser? 

De gemeente Losser heeft de taak zo’n 10-15 personen op te vangen vanaf maandag 11 juli. Voor geheel Noordoost Twente is de taakstelling circa 40 personen. Om er voor te zorgen dat er in de vakantieperiode voldoende personeel beschikbaar is, is met de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen afstemming geweest om gezamenlijk deze crisisnoodopvang te realiseren. De drie andere NOT-gemeenten dragen zorg voor een belangrijk deel van de personele bezetting van de crisisnoodopvanglocatie. 

Waarom zo snel?

Voor de komende weken wordt gevraagd om tijdelijke extra ruimte van 225 opvangplekken per veiligheidsregio. Dit is nodig om de tekorten in de asielopvang op te vangen en de acute situatie in Ter Apel te verbeteren. De Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft besloten om de 225 opvangplekken te verdelen over de 14 Twentse gemeenten op basis van inwoneraantal, waarbij gemeenten afspraken kunnen maken om de samenwerking hierin op te zoeken. 

Over de opvang

Waar komt de opvang precies?

In het gebouw van de voormalige Aloysiusschool zijn verschillende ruimtes ingericht als verblijf- en slaapruimtes. Op het buitenterrein, achter het gebouw, worden extra units geplaatst die dienst doen als sanitaire voorzieningen en een spreekkamer voor medische zorg. Dat buitenterrein is afgesloten met een hekwerk voor de privacy van de vluchtelingen. 

Hoe lang duur de opvang? 

De crisisnoodopvang voor asielzoekers in Losser duurt 3 maanden, dat is de afspraak die is gemaakt. Het gaat om een tijdelijke locatie van de gemeente waarvoor een herbestemming wordt onderzocht. De vergunning geldt dan ook voor maximaal 3 maanden, daarna wordt de noodopvanglocatie opgeheven.

Achtergrond bewoners

Hoe gaat het met deze mensen? 

De mensen hebben in de afgelopen tijd veel meegemaakt. Ze zijn vooral moe en toe aan rust. 

Wat is de samenstelling en achtergrond van de bewoners? 

Er verblijven momenteel 30 mannen en 4 vrouwen met 13 verschillende nationaliteiten.

Waar komen de asielzoekers vandaan? 

Naar alle waarschijnlijkheid komen de meeste mensen die we hier opvangen vanuit Ter Apel naar Losser. Wellicht komen er ook mensen vanuit andere opvanglocaties naar Losser. Dat kan zijn omdat een bepaalde locatie gesloten wordt, of omdat daar teveel mensen wonen. 

Waar gaan de asielzoekers na die 3 maanden naartoe?

Dat hangt van de omstandigheden af. Bijvoorbeeld van de drukte in opvanglocaties, het politieke gesprek en de plannen van de overheid en de Europese Unie. Voor de asielzoekers is het dus erg onzeker. De gemeente gaat daar niet over. Maar het is zeker dat de asielzoekers niet langer dan drie maanden in Losser kunnen worden opgevangen.

Zijn de asielzoekers al geregistreerd?

Het COA registreert mensen zodra ze bij hen binnenkomen. Mensen die zich in het voortraject niet gedragen en overlast veroorzaken, worden er van tevoren al uitgehaald. Als mensen zich op of buiten de opvanglocatie misdragen, verplaatst het COA hen naar een locatie buiten Losser.

Veiligheid

Welke afspraken zijn er gemaakt als het gaat om veiligheid?

Op de opvanglocatie is 24 uur per dag bezetting aanwezig. Er zijn hekken geplaatst om de veiligheid van asielzoekers en anderen mogelijk te maken. Daarnaast wordt extra personeel ingezet op de locatie om voor een adequate begeleiding van asielzoekers te kunnen zorgen. 

Is er extra politie beschikbaar?

De wijkagenten zijn op de hoogte van de opvanglocatie en zullen regelmatig hun gezicht laten zien om contact te houden met de bewoners. De wijkagenten zijn Orhan Yabul en Angelique Bosman. Zij zijn  te bereiken via 0900-8844. 

Waar kunnen we terecht voor vragen en/of onveilige situaties melden?

Bij levensbedreigende situaties belt u 112. 
Bij onveilige of verdachte situaties belt u de politie op 0900 – 8844. 
Ziet u bij de opvanglocatie iets geks: er zit altijd beveiliging bij de ingang van de Aloysiuslocatie. Die kunt u aanspreken. Voor andere opvallende situaties, of als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Mail naar noodopvang@losser.nl

Is er een avondklok?

Mensen worden geacht om vanaf 00.00 uur binnen te zijn. 

Gezondheid

Welke medische hulp is er voor de bewoners? 

Voor de bewoners is op locatie medische zorg geregeld via Just4care. Een verpleegkundige doet de eerste intake met betrekking tot medische klachten en gebruik van medicatie. Als de medische zorg opgeschaald moet worden, dan zorgt Just4care dat een arts op locatie komt om de bewoner te onderzoeken en eventueel door te verwijzen naar een specialist.  

Hoe voorkom je coronabesmettingen als mensen zo dicht op elkaar zitten?

Op de opvanglocatie houden we ons aan de richtlijnen van de GGD, op dit moment betekent dat dat mensen worden getest bij klachten. 

Helpen

Wie regelt de medewerkers en vrijwilligers voor de noodopvang?

Op de noodopvang zijn medewerkers van de vier gemeenten aanwezig en vrijwilligers van Fundament.

Waar kan ik mij melden als ik vrijwilliger wil zijn?

Coördinatie van de vrijwilligers wordt door Fundament Losser gedaan. Als u zich wilt opgeven als vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met fundament: www.fundamentlosser.nl.

Vragen

Ik heb een vraag over de opvang van de asielzoekers in Losser. Waar kan ik terecht? 

Kijk voor meer informatie of andere vragen op onze website. U kunt ook tijdens kantooruren bellen met de gemeente: 053 - 53 77 444. Of mail naar noodopvang@losser.nl.