Tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen in Losser

Crisisnoodopvang voor 40 vluchtelingen voor de duur van 3 maanden

De gemeente Losser heeft de Aloysiuslocatie in Losser beschikbaar gesteld voor de noodopvang van maximaal 40 personen voor de duur van 3 maanden. De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen werken samen om deze tijdelijke opvang te organiseren. Deze crisisnoodopvang is nodig om de toestroom van vluchtelingen die nu in Ter Apel terechtkomen te kunnen huisvesten.

De 4 gemeenten doen dat na een oproep van de minister van Justitie en Veiligheid aan alle gemeenten om op zeer korte termijn op zoek te gaan naar crisisnoodopvanglocaties voor vluchtelingen. De Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft de opdracht om vanaf maandag 11 juli crisisnoodopvang te organiseren voor 225 vluchtelingen in Twente, net als alle andere veiligheidsregio’s in het land. De overige gemeenten bereiden ook crisisnoodopvang voor.

Crisisnoodopvanglocatie

De locatie in Losser wordt één van de tijdelijke opvanglocaties in Twente. De locatie heeft de noodzakelijke voorzieningen en de ruimtes kunnen op deze korte termijn ingericht worden. De huidige gebruikers van het gebouw wijken tijdelijk uit naar een andere locatie. De inwoners en ondernemers uit de directe omgeving zijn hierover geïnformeerd en konden hun vragen stellen aan de gemeente. De komende dagen wordt de locatie verder ingericht. Begin volgende week moet de locatie operationeel zijn en kunnen de eerste vluchtelingen naar Losser komen. 
Wethouder Nordkamp: “De nood is hoog en er wordt een moreel appel gedaan op gemeenten in heel Nederland. Laten we er samen voor zorgen dat ook deze groep mensen, die al zoveel heeft meegemaakt, goed wordt opgevangen in Losser. De Losserse gemeenschap heeft bij de eerdere crisisnoodopvang in de Fakkel in 2015 en recent met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen laten zien te kunnen zorgen voor een gastvrije ontvangst van mensen die tijdelijk bed, bad en brood nodig hebben.”

Herbestemming Aloysiuslocatie volgens plan

De gemeente is bezig met planvorming voor de nieuwe invulling van de Aloysiuslocatie. Deze tijdelijke noodopvang heeft geen enkele invloed om dat proces.

Samenwerking in Noordoost Twente

Door de opdracht voor de afzonderlijke gemeenten te combineren op één locatie kunnen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen de noodopvang beter organiseren. Door de samenwerking is het mogelijk om op korte termijn de noodopvang mogelijk te maken en de beschikbare capaciteit aan ambtelijk personeel, begeleiding, beveiliging en benodigde middelen efficiënter in te zetten. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in dit overzicht of uw vraag hierbij staat.