Thema-avond “Samen werken aan een duurzaam Losser” groot succes

Op 8 november 2018 vond in Losser de eerste thema-avond plaats. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties droegen ideeën en projecten aan voor een duurzaam Losser.

De avond werd georganiseerd vanuit het verder te ontwikkelen Losserse duurzaamheidsplatform. Het duurzaamheidsplatform wordt de hub naar de duurzame toekomst van Losser. Via het platform kunnen mensen en partijen elkaar ontmoeten om samen te werken aan duurzame verandering. Tijdens de thema-avond konden mensen en partijen elkaar ontmoeten en voerden ze aan de hand van thematafels interessante discussies over onder andere een:

  • Groen, gezond en leefbaar Losser
  • Klimaatbestendig Losser
  • Energieneutraal Losser
  • Circulair Losser

De discussies van de thematafels zijn opgenomen in een verslag dat van deze avond is gemaakt. De resultaten van de discussies worden zo veel mogelijk verwerkt in de Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2019-2021. Ook is er een impressiefilm gemaakt van de avond.

Begin 2019 wordt de uitvoeringsagenda besproken in de commissie ruimte en in de raadsvergadering. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Data voor vergaderingen in 2019 staan binnenkort op onze website onder bestuur/gemeenteraad.

Onder de bezoekers van de thema-avond is interesse geuit om actief te worden voor duurzaamheid. De gemeente Losser is hier erg blij mee. Mochten er meer geïnteresseerden zijn die eigenaarschap willen nemen voor een duurzaam Losser, stuurt u dan een mail naar: m.oudesogtoen@losser.nl. U kan zich dan actief inzetten voor de ontwikkeling van:

  • Duurzaamheid in de wijk; 
  • Het Losserse duurzaamheidsplatform;
  • Duurzame thema bijeenkomsten die vanuit het platform worden georganiseerd;
  • Greune deals.

Graag tot ziens op een volgende thema bijeenkomst voor een duurzaam Losser.

thema-avond duurzaamheid

thema-avond duurzaamheid