Thema-avond 8 november 2018: ‘Samen werken aan een duurzaam Losser'

Heeft u zich al aangemeld voor de thema-avond? Aanmelden kan nog steeds via: administratieow@losser.nl

In de gemeenteraad van Losser is afgesproken dat de gemeente Losser in 2040 voor 100% energieneutraal moet zijn. Eerste stap op weg daar naar toe is 20% energieneutraal in 2020.

Losserse aanpak: we doen het samen!

Een klimaatneutrale, duurzame leefomgeving is een maatschappij brede opgave die alleen gerealiseerd kan worden als burgers, bedrijven, verenigingen en organisaties, lokaal, nationaal en internationaal zich er gezamenlijk voor inzetten. Daarom is dit ook vastgelegd in de beleidsnotitie ‘Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040’. Daarnaast worden in de toekomstvisie vier inhoudelijke thema’s beschreven:

  1. Een groen, gezond en leefbaar Losser, voor jong en oud.
  2. Een klimaatbestendig Losser, houd rekening met klimaatverandering.
  3. Een energieneutraal Losser, energie in eigen hand.
  4. Een circulaire economie in Losser, afval is grondstof.

In de ‘Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040’ zit ook een concept uitvoeringsagenda met 40 projecten waarin wordt voorgesteld hoe invulling aan deze thema’s kan worden gegeven.

Thema-avond op 8 november: praat en denk mee

Duurzaamheid is van ons allemaal! Daarom organiseert de gemeente op 8 november in ’t Lossers Hoes een thema-avond. De avond begint om 19.30 uur. Centraal staat de concept uitvoeringsagenda. Wat is uw mening over de voorgestelde projecten? Kom ook en praat en denk mee.

Meer informatie en aanmelden

 Voor vragen over de thema-avond kunt u via de mail contact opnemen met mw. Oude Sogtoen, m.oudesogtoen@losser.nl.

Aanmelden voor de thema-avond kan via het secretariaat Openbare Werken,  administratieow@losser.nl