Testvluchten NLR rondom Twente Airport

Op Twente Airport worden vanaf 22 juni meerdere dagen verschillende vluchten uitgevoerd door Koninklijke NLR.

Een onderzoeksvliegtuig vliegt meerdere keren per dag nabij de luchthaven in het kader van een Europees project met het doel om geluidshinder voor omwonenden van vliegvelden te verminderen. Dit in navolging van de naderingsvluchten die in het najaar van 2021 op Twente Airport werden uitgevoerd.

Het Europese project DREAMS ziet alternatieve manieren om te landen als een toekomstige oplossing die minder belastend is voor het milieu en voor minder geluidshinder van landende vliegtuigen zorgt voor nabijgelegen (woon)gebieden bij een vliegveld. In het kader van dat project werden vorig jaar in september en oktober op Twente Airport, verspreid over twee weken, verscheidene vluchten uitgevoerd. Daar komt nu een vervolg op.

Tijdelijke vluchten

In de periode van woensdag 22 juni tot en met vrijdag 1 juli zal het Nederlands Lucht – en Ruimtevaartcentrum (NLR) met een onderzoeksvliegtuig naderingsvluchten uitvoeren. Het gaat daarbij om een klein “zakenvliegtuig” met meetapparatuur aan boord, de Cessna Citation met registratienummer PH-LAB.

Volgens de huidige planning zal het toestel bijna elke dag vier vluchten maken. Twee keer in de ochtend en twee keer in de middag. De vluchten gebeuren alleen bij voldoende goed weer en tijdens de daglichtperiode. Elke vlucht duurt ongeveer 1 uur waarbij het toestel waarschijnlijk acht keer een ronde zal vliegen. Afhankelijk van de windrichting nadert het toestel de luchthaven uit het Zuidwesten of vanuit het Noordoosten.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen maar mogelijkerwijs maakt op 30 juni of op 1 juli ook een groter vliegtuig deel uit van het onderzoek. Het gaat dan hoogstwaarschijnlijk om een Boeing 737.

Bevindingen van piloot

Net zoals vorig jaar zal het vliegtuig ook deze keer onder verschillende hoeken de landingsbaan naderen. Ondanks dat het verschil in de cabine niet echt merkbaar is, vraagt dit de nodige aandacht van de piloot. Hoe hij of zij die alternatieve nadering ervaart, staat deze week centraal in het onderzoek.

Om een vliegtuig te landen gebruikt de piloot zijn instrumenten. Bij goed zicht ziet een piloot naast de landingsbaan ook verschillend gekleurde lampen staan. Een specifieke kleurencombinatie van de vier lampen in de zogenoemde PAPI (Precision Approach Path Indicator) geeft aan of het toestel optimaal, te hoog, of juist te laag binnenkomt. Voor dit onderzoek staat er naast een reguliere PAPI een tweede verplaatsbare PAPI aan de andere zijde van de baan. Deze helpt de piloot om het toestel een ander glijpad te laten volgen. Normaal gesproken nadert het vliegtuig onder een hoek van drie graden. Dit keer zullen verschillende aanvliegroutes dus ook iets steiler zijn, met een maximale hoek van 4,49 graden.

Omwonenden

Twente Airport is een relatief rustig vliegveld met weinig vliegbewegingen en biedt een goede testlocatie voor onderzoek voor de luchtvaart. We realiseren ons goed dat door deze bijzondere situatie omwonenden en bewoners in nabijgelegen gemeentes meer dan anders vliegtuiggeluiden kunnen horen. We streven ernaar om eventuele hinder van de tijdelijke vluchten tot een minimum te beperken. Het toestel zal in ieder geval alleen overdag bij goed zicht vliegen.

Twente Airport

De innovatieve luchthaven Twente Airport (onderdeel Technology Base) is geschikt voor het testen van bemande en onbemande systemen. De bijna drie kilometer lange start- en landingsbaan en het relatief rustige luchtruim bieden alle ruimte om innovaties in een vroeg stadium veilig in de praktijk te testen. Mede door het faciliteren van testen zoals volgende week uitgevoerd door NLR, kan Twente Airport uitgroeien tot kraamkamer en proeftuin voor de noodzakelijke verduurzaming van de luchtvaart.

Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Koninklijke NLR is een onafhankelijk onderzoekscentrum. NLR bestaat ruim 100 jaar en samen met hun partners werken ze aan een betere wereld van morgen. Daarbij zetten ze zich in voor een duurzame, veilige, en betere lucht- en ruimtevaart. Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn onder andere: hoe kan er voor gezorgd worden dat het milieu minimaal belast wordt? Hoe wordt de luchtvaartveiligheid bij een toename van het aantal vluchten gewaarborgd? Kan het luchtruim efficiënter benut worden? Hoe kan optimaal gebruik gemaakt worden van satellieten?