Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Testen met sirenes in Duitsland wellicht ook hoorbaar in Losser: eerste zaterdag van de maand

In Duitsland wordt ook gewerkt met een sirenesysteem voor alarmering bij incidenten. Bij een bepaalde windrichting kan dit alarmeringssysteem ook gehoord worden in een deel van Overdinkel. Het systeem wijkt af van het Nederlandse alarmeringssysteem met zogenaamde WAS palen binnen de bebouwde kom. Zo wordt in Duitsland op iedere eerste zaterdag van de maand het proefalarm gehouden en wordt het systeem ook gebruikt om brandweerlieden op te roepen. In de folder vindt u uitleg over het Duitse alarmeringssysteem. In Nederland zal het alarmeringssysteem over enkele jaren vervangen worden door NL Alert.