TONK-regeling is voor iedereen die door corona minder inkomen heeft en woonlasten niet kan betalen

De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in de noodzakelijke (privé) woonkosten.

Onder vaste woonkosten worden verstaan: huur, hypotheekrente en/of hypotheekaflossing en kosten van elektriciteit, gas en water voor uw woning in de gemeente Losser.

Voor wie is de regeling bedoeld

De regeling is er voor alle huishoudens die als gevolg van de coronamaatregelen veel minder inkomen hebben. Dat betekent dat de TONK dus niet alleen bestemd is voor zelfstandige ondernemers en hun gezin, maar voor álle huishoudens die door corona opeens minder inkomen hebben. Dat kunnen dus ook huishoudens zijn waarbij één of beide partners door corona hun werk hebben verloren en nu bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering krijgen.

Tegemoetkoming TONK-regeling aanvragen

Als het gezinsinkomen 30% minder is dan in de periode vóór corona, bestaat er mogelijk recht op de tegemoetkoming TONK waarmee de noodzakelijke woonkosten kunnen worden betaald. Op onze website vindt in de rubriek over Corona meer informatie over deze regeling, de andere voorwaarden en het aanvraagformulier. U kunt nog een aanvraag doen tot 1 augustus 2021.

Meer informatie 

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente Losser. Mail naar wijz@losser.nl of bel met 053-5377400 (op werkdagen tussen 9.30-15.30 uur.)