Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

TONK-regeling biedt ondersteuning voor betaling van vaste woonlasten

De regeling kan bij de gemeente worden aangevraagd en geldt voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021

Je had een vaste baan of een eigen bedrijf en een mooi inkomen. Daarop waren ook je vaste lasten gebaseerd. Geen vuiltje aan de lucht dus… tot corona kwam. Door de coronacrisis ging je inkomen ineens fors naar beneden, terwijl je vaste woonlasten wel blijven doorlopen. Om mensen in zo’n situatie te ondersteunen is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan deze regeling tot 1 augustus 2021 bij de gemeente Losser aanvragen.

Sommige inwoners, die geen beroep kunnen doen op een andere financiële regeling of uitkering of voor wie deze regelingen onvoldoende uitkomst bieden, dreigen tussen wal en schip te vallen. Daarom heeft het Rijk de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen, met het doel om zo veel mogelijk gezinnen tijdelijk te ondersteunen bij het betalen van hun noodzakelijke woonkosten. Voor de tegemoetkoming zijn géén landelijke regels vastgesteld, die worden aan de gemeenten overgelaten.

“Dit is een uitzonderlijke tijd, die veel van mensen vraagt”, vertelt wethouder Anja Prins. “Wij hebben geprobeerd om de voorwaarden waaronder gebruikgemaakt kan worden van de TONK-regeling ruim te houden. Financiële problemen kunnen ook leiden tot andere klachten, zoals depressiviteit of huiselijk geweld. Daarom vinden wij het belangrijk om mensen zo veel mogelijk te steunen, daar waar het hen zelf niet meer lukt. Neem in dat geval contact op met de gemeente of met de hulpverleningsinstanties die daarvoor zijn.”

Voorwaarden

De TONK-regeling kan bij de gemeente worden aangevraagd en geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Een eenmalige tegemoetkoming voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 kan op aanvraag worden verstrekt aan huishoudens in de gemeente Losser, die 

  • door de coronamaatregelen meer dan 30% minder inkomen hebben dan vóór corona, 
  • hierdoor moeite hebben met het betalen van noodzakelijke woonkosten (huur, hypotheekrente en hypotheekaflossing, gas/water/licht), waarbij deze woonkosten tenminste 25% van het gedaalde inkomen bedragen, 
  • geen of onvoldoende beroep kunnen doen op een andere regeling,
  • minder dan € 31.340,- op de bankrekening hebben staan als eigen vermogen. 

Regeling aanvragen

Op de pagina over de TONK-regeling vindt u meer informatie over deze regeling en het aanvraagformulier. 

Vragen?

Voor vragen kunnen inwoners ook terecht bij de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) van de gemeente Losser. Telefoon: of 053-5377400 of mail wijz@losser.nl