Stijging rioolrecht blijft beperkt tot 5,2%

Het college heeft besloten om de voorgenomen tariefstijging rioolheffing voor 2022 te beperken tot 5,2%. Dat is de uitwerking van een motie van die strekking, die door de gemeenteraad raadsbreed is aangenomen bij behandeling van de begroting 2022.

Wethouder Harry Nijhuis: “Bij de behandeling van de begroting 2022 op 9 november jl. heeft de raad een motie aangenomen om de tariefstijging van de rioolheffing voor 2022 te beperken en daarmee de woonlasten voor onze inwoners. Om de kosten van de investeringen in het riool te dekken, was aanvankelijk voorzien in een hogere tariefstijging. De opdracht in de motie van de raad was de stijging te beperken tot 5,2%. Binnen de voorliggende begroting 2022 is dat financieel verantwoord. De lagere opbrengsten van 161.200 euro worden gedekt uit de voorziening riolering. Dat bedrag wordt opnieuw betrokken bij de actualisering van het gemeentelijke rioleringsplan in de loop van 2022”, aldus de wethouder financiën.