Start werkzaamheden De Geurmeij, fase Möss in Overdinkel

Voor de feestdagen een gezellig verlichte kerstboom voor de deur. Daarmee verraste wethouder Anja Prins de inwoners rondom het terrein van De Geurmeij. Inmiddels zijn daar bomen en struiken gekapt en is het terrein opgeruimd en geëgaliseerd. Het bouwrijp maken start begin 2022. Een moment voor de wethouder om samen met de omwonenden bij stil te staan.

Op het terrein tussen de Pastoor van Laakstraat en de Weverstraat, ook wel bekend als De Geurmeij, kunnen particulieren binnenkort een betaalbare kavel bemachtigen om daarop met veel vrijheid hun droomhuis te bouwen. Vanaf de zomer van 2022 worden onder de naam fase Möss de eerste kavels vrijgegeven. Betaalbaar, maatwerk en vrijheid zijn de kenmerken van dit plan in Overdinkel. Er zijn in totaal mogelijkheden voor maximaal 38 kavels voor vrijstaande woningen of 2-onder-1 kapwoningen. Ook komen er op 5 stroken rijtjeswoningen voor starters.

Wethouder Anja Prins: ‘Door de krapte op de woningmarkt, de grote keuzevrijheid in kavelgrootte en bebouwingsmogelijkheden en de redelijke prijsstelling hopen we wel op veel belangstelling. We hebben een lijst met geïnteresseerden die we actief gaan benaderen.’

Een gemiddelde kavel tussen de 350 en 500 m2 kost rond de € 150.000,00. De kavels worden verdeeld via een openbare lotingsprocedure. Hier wordt een volgorde getrokken. Diegene die het eerst wordt getrokken, heeft dan de eerste keuze. Bij voldoende belangstelling komen alle kavels in een periode van twee jaar te koop. Met de bouwtijd van de woningen meegerekend, betekent dit dat we op zijn vroegst half 2024 kunnen starten de definitieve inrichting van de openbare ruimte.

Geurmij Anja Prins bij kerstboom

Foto: Wethouder Anja Prins ontsteekt de kerstboom