Start ontwikkeling windpark De Lutte, projectwebsite online

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om medewerking te verlenen aan het windpark De Lutte. Prowind start de ontwikkeling van 4 windturbines in de buurt van de grensovergang de Poppe in de Lutte. 

Op 8 december vond een informatieavond over dit project plaats. Het project werd toegelicht, de verschillende betrokken partijen hebben zich voorgesteld en geïnteresseerden kregen de ruimte om vragen te stellen. De gemeente Losser was hier ook bij aanwezig om haar rol in dit project toe te lichten. 

Veel gestelde vragen

Een overzicht van de vragen die er naar aanleiding van deze avond zijn gesteld is te vinden op de Projectwebsite van Prowind.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in dit project, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Prowind: stuur een e-mail naar info@windparkdelutte.nl.

Lokaal eigendom

Om ervoor te zorgen dat de omgeving maximaal kan meebeslissen en meeprofiteren willen we dat 50% van het windproject in handen komt van inwoners van De Lutte, oftewel in Lokaal Eigendom. Natuur en Milieu Overijssel heeft de opdracht gekregen om dit lokaal eigendom samen met inwoners verder vorm te geven. Meer informatie vindt u op De projectwebsite van Natuur en Milieu Overijssel.

Vragen aan provincie

Mocht u vragen aan de provincie hebben over dit windpark, dan kunt u een e-mail sturen naar windparken@overijssel.nl.