Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Start groot onderhoud wegen gemeente Losser

In het voorjaar en najaar van 2020 gaat wegenbouwer NTP in opdracht van de gemeente Losser het groot onderhoud voor het asfalt uitvoeren binnen de gemeente.

In de maanden april en mei worden de eerste 9 wegvakken aangepakt in onderstaande volgorde:

  • Paandersdijk (vanaf de Achtermaatsweg tot de Nijenhaerweg);
  • Nijenhaerweg (vanaf de Paandersdijk tot huisnr. 9 en van de Achtermaatsweg tot voorbij huisnr. 25)
  • Hanhofweg (meerdere gedeeltes)
  • Rhododendronlaan – Stadweg (vanaf huisnr. 4 tot Hilgeholtspad)
  • Postweg (thv huisnr. 27-29)
  • Zandhuizerweg (vanaf de Poppe tot huisnr. 7-7a)
  • Bethlemsweg (gedeeltelijk)
  • Strootsweg (vanaf de Lakerinksweg tot de Goormatenweg)

In het najaar worden de Hogeboekelweg en een deel van de Kranengoorweg aangepakt. Voor de Hogeboekelweg loopt nog een apart proces voor het de inrichting naar een fietsstraat. Bekijk de overzichtskaarten met de wegvakken en start- en einddatum van de werkzaamheden.

Overzichtskaart Zandhuizerweg, Rhododendronlaan/Stedeweg, Postweg

Overzichtskaart Bethlemsweg, Kranengoorweg, Strootsweg

De aanwonenden krijgen een week van te voren een brief met informatie over de werkzaamheden en de eigen bereikbaarheid. NTP streeft er naar de overlast tot een minimum te beperken.