Stadscheque voor ondernemersinitiatief

‘t Ondernemershuys in het centrum van Losser?

Stadscheque van 2500 euro voor een werk- en ontmoetingsplaats voor ondernemers

Een mooie werkplek voor ZZP’ers en een broedplek voor jong talent en starters, midden in het centrum van Losser. Dat is in de kern het idee van de Losserse ondernemers Jos Hovestad en Peter Holtkamp. Wethouder Anja Prins reikte aan de ondernemers een stadscheque uit voor hun initiatief. Dat deed zij namens Provincie Overijssel en Gemeente Losser. De waarde van de stadscheque bedraagt 2500 euro. 

Tijdens de Mix&Match-avond in oktober (een initiatief van Gemeente Losser en Samenwerkende Ondernemers Gemeente Losser SOGL), waar ondernemers met een goed idee in contact kunnen komen met partijen die hun idee helpen realiseren, ontstond de match tussen Hovestad en Holtkamp. De voorlopige naam van hun initiatief is '’t Ondernemershuys’.? 

Slim organiseren in 't Ondernemershuys

Naast een fijne werkplek waar je andere ondernemers kunt ontmoeten, is de verwachting dat 't Ondernemershuys mooie verbindingen oplevert, dat er kennis wordt gedeeld en er slim wordt georganiseerd. Een idee is ook om in ’t Ondernemershuys een ondersteuner in te zetten, die de ondernemers helpt bij hun secretariële en administratieve taken en die de ontvangst van bezoekers op zich kan nemen. Met gebruikmaking van de stadscheque kan dit idee verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat 't Ondernemershuys onderdak biedt aan zowel starters als aan de wat meer ervaren ondernemers. Zo helpen ondernemers elkaar op weg en krijgen ze energie van de vele nieuwe ideeën die ontstaan.  

Een centrumarrangement voor Losser

De stadscheque, mogelijk gemaakt door de Stadsbeweging van de provincie Overijssel, maakt onderdeel uit van een centrumarrangement voor Losser. Dit arrangement wordt naar verwachting medio voorjaar afgerond en gepresenteerd. Met het uitreiken van deze stadscheque loopt Losser vooruit op dit arrangement. In het centrumarrangement worden afspraken vastgelegd tussen Losser en de Stadsbeweging, die bijdragen aan het creëren van een vitaal centrum. 

Stadscheque