Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Sportverenigingen Losser krijgen huur sportaccommodaties kwijtgescholden

Sportverenigingen in gemeente Losser hoeven geen huur te betalen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties over de periode maar t/m mei 2020. Dat heeft het college van B&W vandaag besloten. 

Sportwethouder Harry Nijhuis: “ook onze sportverenigingen hebben het op dit moment erg moeilijk. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben we afgelopen maart onze sportaccommodaties gesloten. We hebben als college nu besloten om de verenigingen de huurpenningen voor de sportaccommodaties kwijt te schelden. Alle verenigingen ontvangen de komende week daarom een kwijtscheldingsbrief. Als gemeente krijgen we zo natuurlijk minder huurinkomsten binnen. Hiervoor vragen we compensatie aan bij het Rijk.”

De gemeente Losser vraagt een tegemoetkoming aan van € 31.993. Het totale landelijke budget voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan gemeenten bedraagt 89 miljoen euro. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld, in geval het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt.