Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Sluiting pand Sport Fabrik: veiligheid gebruikers en medewerkers staat voorop

Donderdagochtend is gebleken dat het pand van de Sport Fabrik (Smidsbreeweg) vermoedelijk in de avond ervoor is beschoten. De politie heeft naar aanleiding van deze gebeurtenis aan burgemeester Kroon het dringend advies gegeven om het pand te sluiten. Na het afwegen van de diverse belangen, heeft de burgemeester hiertoe besloten. De veiligheid van de gebruikers en medewerkers van het pand staat voorop.

Burgemeester Cia Kroon: ‘voorop staat dat ik het een hele vervelende situatie vind voor alle betrokkenen. De beschieting van het pand is een exceptionele gebeurtenis voor Losser. Ik ben hier erg van geschrokken.

Deze gebeurtenis heeft mij gisteren genoodzaakt de bijzondere maatregel van sluiting te treffen. Dit besluit heb ik genomen op dringend advies van de politie. Hierbij zijn de diverse belangen afgewogen. Het belang van veiligheid voor gebruikers en medewerkers van het pand prevaleert. Zolang niet duidelijk is of de gebruikers van het pand risico lopen wanneer zij het pand betreden, blijft dit besluit van kracht. Als uit het politieonderzoek blijkt dat het veilig is om het pand weer open te stellen, zal dit ook direct gedaan worden.’

De eigenaar van de sportschool is over dit besluit vooraf geïnformeerd. Ook is er contact geweest met de praktijk fysiotherapie.