Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt iedereen erg bezig. Nederland ontvangt Oekraïense vluchtelingen met open armen. Het aanbod uit de samenleving is enorm, ook in Losser. Ook als gemeente Losser verzorgen we opvang en hulp aan vluchtelingen.
Op deze pagina leest u de informatie die we nu hebben. We passen deze informatie regelmatig aan.

U wilt onderdak bieden

Dat is een fantastisch aanbod. Zorg dat u weet wat het inhoudt om gastgezin te zijn. In deze informatiefolder van Noaberschap Ukraïne Twente leest u er meer over. Meer informatie vindt u op www.NUTwente.nl

Registreren

Inwoners vanuit de Oekraïne moeten zich inschrijven in de gemeente waar ze verblijven. De gemeente Enschede doet dit voor de gemeente Losser. Zij moeten dus ook naar Enschede voor inschrijving. Maak daarvoor een afspraak via telefoonnummer 14053. Om mensen zo goed mogelijk verder te helpen, dienen zij zich ook te melden via het e-mailadres: lvo@losser.nl

Vertrekken naar het buitenland of naar een andere gemeente

Mensen uit Oekraïne die vertrekken naar het buitenland, terug naar Oekraïne of naar een ander land  moeten zich laten uitschrijven bij de gemeente.  Bij Marktzicht kunnen zij een formulier ophalen bij één van de medewerkers. Wie bij een gastgezin of een overige locatie verblijft, kan een e-mail sturen naar lvo@losser.nl. Ook moeten zij zich bij de receptie van de gemeente Losser melden en vragen om het uitschrijfformulier. Het ingevulde formulier kan samen met een kopie van het paspoort ingeleverd worden bij de receptie van de gemeente Losser. 

Verhuizing binnen Nederland

Inwoners vanuit Oekraïne die binnen Nederland verhuizen hoeven zich niet uit te schrijven bij de gemeente Losser. Zij moeten zich bij aankomst wel melden bij de nieuwe gemeente. Het is wel belangrijk dat zij hun vertrek doorgeven aan de medewerkers van Marktzicht, het gastgezin en aan lvo@losser.nl. We weten dan dat zij niet meer in de gemeente wonen en dat er plaats vrij is voor andere mensen. Ook moeten zij dan, indien van toepassing, de prepaid bankpas inleveren. 
 

WA-verzekering

De vluchtelingen uit Oekraïne zijn verzekerd op de WA-polis van de gemeente Losser. Is er schade ontstaan en kunen zij aanspraak maken op de WA-verzekering? 
Stuur dan een mail naar de gemeente Losser via lvo@losser.nl (Losser voor Oekraine). Wij hebben dan zo veel mogelijk informatie nodig: wat er is gebeurd, hoe de schade is ontstaan. En natuurlijk  het adres en telefoonnummer, zodat we contact op kunnen nemen. Graag aangeven dat het gaat om de ‘WA-verzekering’.

Kunnen Oekraïners een Nederlands rekeningnummer openen?

Om een bankrekening te openen is inschrijving bij de gemeente vaak een voorwaarde. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14053. Ook als de vluchteling bij een gastgezin woont kan deze zich op dat adres laten inschrijven. Enkele dagen na de inschrijving ontvangt de vluchteling een BSN. Dit BSN en een geldig biometrisch identiteitsbewijs zijn nodig voor het openen van een bankrekening. 
Bij de meeste Nederlandse banken (bijvoorbeeld ABN Amro en ING) kunnen Oekraïense vluchtelingen via het reguliere proces een rekening openen. Bij het aanleveren van een BSN en een identiteitsbewijs kunnen zij een particuliere bankrekening openen. De doorlooptijd is momenteel langer dan normaal door veel aanvragen. 
De Bunq bank geeft Oekraïense vluchtelingen de mogelijkheid een ‘free easy’ rekening te open; hiervoor is geen BRP registratie nodig. De bank geeft aan dat de rekening voor de duur van 3 maanden is.

Ik wil als bedrijf een locatie aanbieden

Als er bedrijven zijn die in één keer een grotere groep vluchtelingen willen huisvesten, dan kunnen die zich melden bij onze gemeente via de mail lvo@losser.nl. Graag daarbij vermelden om hoeveel plaatsen het gaat, waar de locatie is en in welke periode de locatie beschikbaar is. De aanmeldingen worden geïnventariseerd om gebruik te kunnen maken zodra dat nodig is. Let op: wij vragen om locaties die tenminste 6 maanden aaneengesloten beschikbaar zijn.

Krijg ik geld van de gemeente voor het opvangen van vluchtelingen?

U krijgt zelf geen geld van de gemeente voor het opvangen van vluchtelingen. Wel ontvangen de vluchtelingen leefgeld, dit is inclusief een deel voor wonen wat een vergoeding kan zijn aan het gastgezin. 

Wordt mijn uitkering of pensioen gekort, of moet ik meer belasting gaan betalen als ik vluchtelingen opvang?

De vluchtelingen uit Oekraïne worden nu niet aangemerkt als medebewoner. De uitkering wordt dus niet gekort wanneer u een Oekraïense vluchteling in huis neemt.  Uitzondering is wanneer is sprake is van een (liefdes)relatie.  Er is dan sprake van een gezamenlijke huishouding. Het opvangen van een Oekraïense vluchteling dient u wel te melden bij uw contactpersoon. 

Langdurige opvang van Oekraiense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. De belastingdienst geeft aan dat het niet de bedoeling is dat mensen gekort worden op de toeslagen wanneer zij Oekraiense vluchtelingen opvangen. De uitzondering is nog niet bij wet vastgelegd en kan dus nog wijzigen. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst. 

Wanneer u huurt bij een woningcorporatie raden wij u aan te controleren of u toestemming nodig hebt voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

U biedt al onderdak

Waar kan ik terecht met vragen over mijn gasten?

U kunt met uw vragen terecht bij voormalig hotel Marktzicht, Martinusplein 25 in Losser, waar op dit moment ook Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. U kunt ook een e-mail sturen naar lvo@losser.nl.

Waar kan ik hulp of opvang krijgen voor de huisdieren van mijn gasten?

Er is 1 meldpunt voor vragen over de huisdieren van vluchtelingen. Dit meldpunt helpt bij vaccinaties, medische hulp en praktische zaken zoals mandjes, voer of tijdelijke opvang. U kunt bellen met telefoonnummer 088 - 811 33 33. Of u kunt een e-mail sturen naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Advies met betrekking tot het testen op Corona

Heeft een van de vluchtelingen corona-klachten? Dan is het advies om te testen. Dit kan met een zelftest of met een test bij de GGD. Na een positieve uitslag van een zelftest, is het advies om een test bij de GGD te laten doen. Voor het maken van een afspraak voor een test bij de GGD belt u 0800-1202. Dit kan ook zonder BSN nummer.

Advies met betrekking tot Coronavaccinaties

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen de gelegenheid om zich te laten vaccineren bij de GGD. Ze kunnen terecht op het inloopspreekuur of een afspraak maken bij de GGD via telefoonnummer 0800 - 7070. Dit kan ook zonder BSN nummer.

Ik wil op een andere manier helpen

Aanmelden als vrijwilliger

We hebben veel vrijwilligers nodig voor praktische ondersteuning, als tolk of om mensen wegwijs te maken in hun nieuwe omgeving. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via info@fundamentlosser.nl

Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland staat een overzicht van alle manieren om hulp te bieden. Er zijn namelijk heel veel lokale en regionale initiatieven.

Waar kan ik geld of spullen geven?

Op twentevooroekraine.nl kunt u geld of spullen geven.

Hoe kan ik Oekraïners helpen reizen?

Oekraïense vluchtelingen hebben bij vrijwel alle aanbieders van openbaar vervoer in Europa de mogelijkheid om op vertoon van hun paspoort of identiteitskaart gratis te reizen door Europa. U kunt uw Oekraïense familie of kennissen helpen met het plannen van de reis door gebruik te maken van www.nsinternationaal.com. Kijk ook op de website van het Openbaar vervoer Nederland voor meer informatie.

Het gaat hierbij alleen om het vervoer naar een opvanglocatie. Voor het overige vervoer moet een kaartje worden gekocht. 

Welke opvanglocaties zijn er in de gemeente Losser?

Een woning aan de Irisstraat in Losser en het voormalige Hotel Marktzicht in Losser dienen momenteel als gemeentelijk opvanglocatie. In de Irishoeve aan de Irisstraat zijn 8 opvangplekken. In Hotel Marktzicht is plaats voor maximaal 45 vluchtelingen. In Marktzicht zijn rustige kamers waarop 2 tot 4 personen kunnen verblijven. Alle kamers hebben een eigen douche en toilet. De keuken, het restaurant en de grote zaal worden door de vluchtelingen gebruikt. 

Er maken 52 personen gebruik van de gemeentelijke opvanglocaties (woning Irisstraat en hotel Marktzicht). 30 personen verblijven bij particulieren. Deze aantallen kunnen fluctueren; vluchtelingen komen en gaan vanwege diverse redenen.  De genoemde cijfers hebben betrekking op de maanden mei/juni. 

Gemeente Losser blijft onderzoeken welke opvanglocaties voor mensen uit Oekraïne nog meer bruikbaar zijn. De gemeente krijgt ook uiteenlopende locaties aangeboden. Komt er een opvanglocatie bij u in de buurt? Dan wordt u als direct omwonende vooraf geïnformeerd.

Inmiddels is er ook een 24/7 doorstroomlocatie operationeel. Dit biedt de Veiligheidsregio Twente de mogelijkheid om de coördinatie en spreiding van Oekraïense vluchtelingen in de regio nog beter mogelijk te maken. Met name grote groepen kunnen niet direct in een opvanglocatie geplaatst worden. Ook maakt de doorstroomlocatie het mogelijk om in de avond of nacht voor Oekraïense vluchtelingen de eerste opvang te kunnen verzorgen. Wij werken in de doorstroomlocatie samen met de gemeente Oldenzaal door het leveren van personele inzet.

De rechten en plichten van vluchtelingen

Moeten Oekraïense vluchtelingen asiel aanvragen?

Oekraïense vluchtelingen mogen zonder visum legaal in Nederland blijven. De Oekraïense vluchtelingen hoeven daarom geen asiel aan te vragen. De Europese Unie stelde de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming vast. De tijdelijke bescherming duurt voorlopig 1 jaar. Daarna kan de tijdelijke bescherming nog 2 keer met 6 maanden, en nog 1 keer met 1 jaar worden verlengd. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is daarom anders dan de opvang van andere vluchtelingen.

Moeten Russische vluchtelingen asiel aanvragen? 

Ja, Russische vluchtelingen moeten en kunnen asiel aanvragen als ze een langere tijd in Nederland willen blijven.

Hoe lang mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland blijven?

In ieder geval 1 jaar. Daarna kan de tijdelijke bescherming nog 2 keer met 6 maanden, en nog 1 keer met 1 jaar worden verlengd.

Krijgen de vluchtelingen leefgeld?

Ja, nadat de vluchtelingen zijn ingeschreven in het BRP krijgen zij leefgeld van de gemeente Losser. Tevens vindt dan een intake plaats, waarbij onder meer de mogelijkheden tot werken met de vluchteling worden besproken. Vluchtelingen zijn hier enthousiast over, ze willen in het algemeen graag aan het werk. Team Werk en Inkomen bekijkt de passende mogelijkheden en maakt de match tussen werkgever en de Oekraïense vluchteling. Inmiddels hebben we alle personen die kunnen werken ook aan werk geholpen.

Krijgen kinderen van Oekraïense vluchtelingen onderwijs?

Het onderwijs voor kinderen en jongeren wordt voor de gemeente Losser door Enschede gerealiseerd onder de vlag van de twee scholen voor nieuwkomers: IOK de Globe en ISK- Het Stedelijk Lyceum. Op deze scholen is ervaring met het intensief aanleren van de Nederlandse taal en het omgaan met kinderen en jongeren die wellicht traumatische ervaringen hebben opgedaan. Voor het primair onderwijs (basisonderwijs) geldt dus dat kinderen niet bij afzonderlijke scholen ingeschreven worden, maar dat er een aparte voorziening wordt gerealiseerd binnen IOK de Globe te Enschede. 
Het onderwijs aan jongeren in de VO-leeftijd loopt via de Internationale Schakel Klassen (ISK) van het Stedelijk Lyceum in Enschede. Hier krijgt elke jongere die we aanmelden een uitgebreide intake. Op basis van deze intake wordt bekeken welke onderwijssituatie voor deze jongere het meest passend is. Waar mogelijk wordt ook direct gestart met het geven van onderwijs. Voor de kinderen en jongeren wordt ook gewerkt aan het leerlingenvervoer. Vanaf 12 mei is een start gemaakt  met het onderwijs aan kinderen en jongeren.

Krijgen Oekraïnse vluchtelingen ook taallessen?

Voor het leren van de Nederlandse taal van de volwassenen heeft het ROC taallessen ontwikkeld specifiek bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen. We zijn in gesprek met het ROC om de taallessen op locatie te kunnen aanbieden. De taallessen zijn zowel bedoeld voor de bewoners van de gemeentelijke opvanglocaties als voor de vluchtelingen die opgevangen worden in gastgezinnen.

Wie hebben recht op opvang door de situatie in Oekraïne? 

Deze mensen mogen minimaal 1 jaar in Nederland blijven: 

  • Mensen met de Oekraïense nationaliteit die vanaf 24 februari 2022 op de vlucht zijn
  • De familie van de mensen die hierboven staan beschreven komen misschien ook in aanmerking. Het gaat om familie die bij het begin van de vlucht uit Oekraïne bij het gezin hoorde. Het gaat hier vooral om partners, minderjarige ongetrouwde (stief)kinderen en andere afhankelijke familieleden

De volgende mensen komen misschien in aanmerking:  

  • Mensen met een nationaliteit van een land buiten de EU, of mensen zonder nationaliteit én 
  • Mensen die legaal in Oekraïne verbleven, én 
  • Mensen die vanaf 24 februari 2022 op de vlucht zijn onder voorwaarden in aanmerking voor bescherming

Waar vind ik meer informatie over de opvangprocedure en verblijfsrechten van vluchtende Oekraïners? 

VluchtelingenWerk Oost Nederland geeft informatie over de opvangprocedure en verblijfsrechten van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 053-5699415. Ook op hun website staat veel informatie. Daarnaast staat er op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) informatie over dit onderwerp.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen naar toe voor acute zorg?  

Bij noodgevallen kunt u bellen met 112. De medische diensten zijn 24/7 bereikbaar. 
Tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 053 -  200 55 25 (huisartsenpraktijk  Huitema/ Poorthuis).  
Tussen 17.00 en 8.00 uur via telefoonnummer (huisartsenpost): 088 -555 11 88

Hoe zit het met de zorgverzekering?  

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Deze medisch noodzakelijke zorg is ongeveer gelijk aan de basisverzekering die er is in Nederland. Zodra Oekraïense vluchtelingen betaald werk hebben moeten zij zelf een zorgverzekering afsluiten in Nederland.

Ondernemers en Oekraïne

Doet u zaken in Oekraïne of Rusland? Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  vindt u informatie voor ondernemers die te maken hebben met deze situatie. 

Ondernemers in de gemeente Losser die vragen hebben over Oekraïners in relatie tot werk, kunnen contact opnemen met Manon Balk, via m.balk@losser.nl of 06 -  83 16 08 00.

Vragen/meer informatie

We hebben nu nog niet op alle vragen een antwoord. We werken deze pagina steeds bij met nieuwe informatie. Heeft u een dringende vraag of opmerking? Stuurt u dan een mail naar lvo@losser.nl (Losser voor Oekraïne). We proberen deze zo snel mogelijk op te pakken en te beantwoorden.