Samen werken om fijn te wonen in Overdinkel

Samen met de dorpsraad, verenigingen, onderwijs, organisaties en professionals is een agenda voor Overdinkel opgesteld onder de naam Hart voor Overdinkel 2.0. We weten welke onderwerpen belangrijk zijn voor de inwoners van Overdinkel om de vitaliteit in het dorp te verbeteren. Deze zijn vastgelegd in een gezamenlijke agenda.

Wethouder Anja Prins: “Overdinkel is de afgelopen jaren mooier en leefbaarder geworden, doordat er is gewerkt aan wegen, woningen, groen, waterberging, ’t Trefhuus en het centrumplein. We zijn inmiddels weer een stap verder. Het gaat het niet meer over de ‘stenen’, maar over sociaal-economische thema’s. We hebben met elkaar gesproken over onderwerpen als eenzaamheid, werk, jongeren, onderwijs, duurzaamheid, buurtbemiddeling, de functie van het Kulturhus etc. Door hier samen aan te werken, maken we Overdinkel een nog fijnere plek om te wonen.”

Prins: “Er gaat al heel veel goed. En inmiddels heeft het ook geleid tot een aantal concrete acties, zoals de vermindering van de overlast rondom ’t Trefhuus en de werving van een jongerenwerker voor Overdinkel. Ook is het project ‘Slimmer’ gestart voor een gezondere levensstijl, is buurtbemiddeling opgezet en er is een start gemaakt met een plan van aanpak voor jeugdoverlast.”

Natuurlijk kunnen er ook dingen beter. Die acties zijn verdeeld over zes verschillende onderwerpen: Recreatie, toerisme en economie, Werk en inkomen, Openbare orde en veiligheid, Gezondheid, Wonen en voorzieningen en Samenwerking en organisatie.

In de volgende fase bepalen we samen welke acties we gaan doen, wat het resultaat is als het klaar is, hoeveel geld ervoor nodig is, hoe we het organiseren en wanneer het klaar is. De gemeente nodigt de partijen die hebben aangegeven in het vervolgtraject mee te willen doen, hiervoor actief uit.