Samen werken aan detailhandelsvisie voor gemeente Losser

Werksessies in De Lutte en Overdinkel op 7 november

De gemeente Losser start een proces om te komen tot een nieuwe toekomstbestendige visie op detailhandel (winkels en aanvullende horeca) in de gemeente Losser. De gemeente nodigt detaillisten, belangenverenigingen, horeca, makelaars, eigenaren van (winkel)panden en andere belangstellenden uit deel te nemen. De werksessie wordt begeleid door economisch adviesbureau Stec Groep. 

De werksessies in Overdinkel vinden plaats om 18.00 uur in ’t Trefhuus en aansluitend in De Lutte, aanvang 20.00 uur in Erve Boerrigter. Per kern worden een concrete uitvoeringsagenda en beleidsacties opgesteld.

Harry Nijhuis, wethouder Economische Zaken: “de werksessies zijn de start van een proces om te komen tot een nieuwe toekomstbestendige visie op detailhandel (winkels, maar ook aanvullende horeca) in onze gemeente. Net als in veel andere gemeenten, vraagt de situatie van onze detailhandel om aandacht. Niet alleen in het dorp Losser, maar ook in onze andere dorpen. Ontwikkelingen als kopen via internet maken het niet meer vanzelfsprekend dat de consument naar de winkelcentra komt. Terwijl deze centra wel een heel belangrijke rol hebben om elkaar te ontmoeten, te werken, wonen, recreëren én te winkelen. We vinden het dan ook heel belangrijk om onze centra en winkelstructuur gezond te houden. Samen met ondernemers en andere betrokkenen willen we dit bereiken door het opstellen en uitvoeren van een detailhandelsvisie.”

Tijdens de werksessies kunnen de deelnemers hun ideeën, visie en wensen inbrengen en actief meedenken over de toekomst van de detailhandel. Naast detaillisten, belangenverenigingen en makelaars zijn ook eigenaren van (winkel)panden van harte welkom. De inbreng van een ieder is essentieel om tot een gezonde en toekomstbestendige detailhandelsstructuur te komen.

Agenda

  1. Welkom, opening door wethouder Nijhuis
  2. Toelichting traject Detailhandelsvisie, door Stec Groep
  3. Profiel Overdinkel/ De Lutte: kansen, knelpunten, opgaven. Inspiratie met voorbeelden, door Stec Groep
  4. Ophalen thema’s die u belangrijk vindt voor de detailhandelsvisie. Discussie aan tafels.
  5. Plenaire terugkoppeling, conclusies en doorkijk vervolg.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de werksessies in De Lutte en Overdinkel kan nog via een e-mail naar m.hamers@losser.nl  o.v.v. werksessie De Lutte respectievelijk werksessie Overdinkel. 

Zijn er nu vragen? Neem dan contact op met Monique Hamers (Gemeente Losser) of Martijn Exterkate van Stec Groep (m.exterkate@stec.nl  tel. 026 - 7514100).