Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

SOGL en gemeente Losser organiseren samen Dag van de ondernemer in het licht van “De Schatkamer van Twente”

Vrijdag 15 november is het de Dag van de Ondernemer. Een mooi moment dachten gemeente Losser en SOGL (de gezamenlijke ondernemersvereniging in Losser) om de handen ineen te slaan en een inspirerende lunchbijeenkomst te organiseren. Van 11.00-13.30 uur zijn alle ondernemers uit de gemeente Losser van harte welkom in ’t Lossers hoes.

Het thema van deze bijeenkomst is: Ontdek “De Schatkamer van Twente”.

Wat houdt “De Schatkamer van Twente” in, hoe vertaalt zich dat in woord en beeld, wat zijn dan deze schatten en zijn deze schatten interessant voor bezoekers, inwoners en bedrijven? Hoe kunnen ondernemers gebruik maken van deze schatten? Johma doet het al. Dus hoe vertaalt u de schatten naar een ondernemersvoordeel? En wat doet de gemeente en Tourist Info daarmee?

Veel vragen en een interactieve bijeenkomst onder de bezielende leiding van Thea Kroese met hopelijk ook veel bevredigende antwoorden.

Programma

11.00 uur  Opening door Thea Kroese

11.05 uur  Welkomstwoord door wethouder Harry Nijhuis

11.15 uur  Ontdek de Schatkamer van Twente door Vincent Beld ondernemer Crea Unit

11.30 uur  Johma en de Schatkamer / commercials door Joyce Nijensteen

12.00 uur  Thea en Henri Brookhuis in gesprek met de zaal op zoek naar ideeën

12.30 uur  Onthulling portal en tijd voor de walking lunch

13.30 uur  Einde bijeenkomst

Aanmelden

Bent u erbij? We houden rekening met het aantal deelnemers dus graag aanmelden via m.hamers@losser.nl