Rioolreparaties Havikstraat, Arendstraat en de Muchteweg

In de week van 14 juni en 21 juni worden op 3 plekken in Losser reparaties aan het riool uitgevoerd door de Twentse weg- en waterbouw

Gedurende deze werkzaamheden wordt de rijbaan voor doorgaand verkeer afgesloten. Aanwonenden blijven bereikbaar.

Planning*

16, 17, 18 juni 2021

Aan de Havikstraat wordt op 2 plekken een reparatie uitgevoerd. De reparaties zijn  ter hoogte van de kruising met de Scholtinkstraat en ter hoogte van huisnummer 5. De reparaties worden niet gelijk uitgevoerd in verband met de bereikbaarheid

21 juni 2021

Arendstraat ter hoogte van huisnummers 8-10 

22 juni 2021

 Muchteweg ter hoogte van huisnummer 9

*De planning is afhankelijk van de weeromstandigheden.