Rioolreparatie Roveniuslaan Losser 20 tot 22 juli 2021

Vanaf dinsdag 20 juli tot donderdag 22 juli is de Roveniuslaan ter hoogte van huisnummer 5-7 afgesloten voor het doorgaand verkeer in verband met een reparatie aan het riool. De Twentse weg- en waterbouw voert deze reparatie uit. 
De aanliggende percelen blijven bereikbaar. Verkeer kan omrijden via de Denekamperdijk.

rioolreparatie Roveniuslaan