Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Resultaten onderzoek naar woonwensen van jongeren zijn bekend

573 jongeren uit gemeente Losser (23%) hebben meegedaan

573 jongeren uit de gemeente Losser, in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, hebben meegedaan aan een online onderzoek naar hun woonwensen. Het college van B&W en de gemeenteraad waren de opdrachtgevers voor dit in de afgelopen twee maanden uitgevoerde onderzoek. 

Wethouder Anja Prins: “ik ben heel blij dat zo’n groot aantal jongeren (23% van het totaal) de online enquête heeft ingevuld. Dat geeft ons een goed en actueel beeld van hun woonwensen. Daar houden wij bij het opstellen van onze woonvisie terdege rekening mee.”

Er komen meer jongeren naar gemeente Losser toe, dan dat er weggaan

Een aantal onderzoeksresultaten springt eruit. Wat opvalt is dat qua verhuisstromen in de periode 2014 t/m 2019 het aantal jongeren dat naar de gemeente Losser toe is gekomen (1.610) groter is dan het aantal jongeren dat uit de gemeente Losser is vertrokken (1.401). De meeste verhuisbewegingen vinden plaats van en naar Enschede en Oldenzaal. 

Het merendeel van de thuiswonende jongeren wil een betaalbare koopwoning

Van de jongeren met verhuisplannen heeft een groot deel de voorkeur voor een bestaande koopwoning (67 procent), gevolgd door een nieuwbouw koopwoning (51 procent). 35% wil huurwoning van Domijn of een huurwoning van een particulier (29 procent). 26% wil graag een bouwkavel. 

Bij de aanschaf van een bestaande koopwoning richten de meeste jongeren zich op een woning tussen de € 150.000 en € 200.000 (32 procent), gevolgd door woningen in de prijscategorie tussen de € 200.000 en € 250.000 (21 procent). 15 procent richt zich op woningen in de prijscategorie tussen de € 250.000 en € 300.000. 

Bij het kopen van een nieuwe woning richt het grootste deel van de jongeren (32 procent) zich op een prijscategorie tussen de € 250.000 en € 300.000. Ongeveer 56 procent van de jongeren richt zich op een woning tot € 325.000 (de Nationale Hypotheek Grens in 2021). 

Grootste belemmering is het beschikbare aantal geschikte en betaalbare koopwoningen

In de ogen van de jongeren met verhuisplannen is de grootste belemmering om te verhuizen dat er te weinig betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn (53 procent). Daarnaast ervaren jongeren dat het type woning waarnaar ze zoeken niet aanwezig is op de plek of in het dorp waar ze zouden willen wonen (21 procent).

Losserse jongeren zijn gehecht aan hun eigen woonomgeving

Jongeren die binnen de gemeente Losser willen verhuizen, hebben over het algemeen de voorkeur om te blijven wonen in de kern waar ze nu ook wonen. Zo kiezen in Beuningen, de Lutte en Losser alle jongeren ook de huidige woonkern als ‘gewenst woongebied’. Alleen in Overdinkel is de voorkeur voor een verhuizing naar de kern Losser groter dan een verhuizing binnen de eigen kern.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kennispunt Twente, onderdeel van Regio Twente, het samenwerkingsverband van alle Twentse gemeenten.