Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kijkersvragen livestream Zorgschouw

sceenshot ivestreaam afbeelding

Tijdens de online informatieavond over de Zorgschouw, die we op 4 maart 2021 in Losser hielden, konden kijkers vragen inzenden. De binnengekomen vragen hebben we van antwoorden voorzien.

Ik heb laatst ook een vragenlijst ingevuld over mantelzorg. Hoort dat hier ook bij of is dat iets anders? 

Er is inderdaad onlangs ook een mantelzorg onderzoek gedaan. Dat onderzoek is bedoeld als verdiepingsslag, heel specifiek wat betreft mantelzorg: activiteiten, respijtzorg, dagbesteding en allerlei andere zaken kwamen daarbij aan bod. De zorgschouw, waar we het hier over hebben, is een onderzoek naar de volledige breedte van het zorgaanbod in Losser. Mantelzorg is één van de vormen van zorg die daar deel van uitmaakt. Er zijn dus twee enquêtes afgenomen bij onze inwoners, die mooi op elkaar aansluiten. 

Ik zie dat de ouderenzorg nu goed ‘scoort’, maar Nederland vergrijst heel snel. Hoe gaat Losser daarmee om?

In het onderzoek hebben we onze inwoners gevraagd welke zorg ze nu krijgen, en welke zorg ze in de komende tijd verwachten nodig te hebben. Daarin wordt duidelijk dat de vraag naar verschillende vormen van zorg de komende tijd groeit. We hebben met elkaar de taak om hierop voor te sorteren. Dat betekent dat inwoners zelf ook goed naar hun eigen situatie moeten kijken. Wat is een reële verwachting voor de toekomst? Is je woning bijvoorbeeld geschikt om lang te blijven wonen, of zou je een woning moeten zoeken met bijvoorbeeld de slaapkamer beneden, zodat je langer zelfstandig kan blijven wonen. Ook de inzet van ict-oplossingen ter ondersteuning kunnen een deel van de oplossing vormen, zoals een tablet met een snelkoppeling naar je mantelzorger, een herinnering voor je medicatie, planning voor vervoer naar de dagbesteding. 

Alles gaat nu online, maar ik wil eigenlijk gewoon iemand treffen?

Op dit moment zorgen de maatregelen rond corona er voor dat het persoonlijk ontmoeten moeilijker gaat. De gemeente Losser heeft, als het straks weer kan, zeker de mogelijkheden om iemand te kunnen ontmoeten. We hebben één toegangsteam waar meerdere disciplines (Werk Inkomen, Jeugd en Zorg) vertegenwoordigd zijn. Naast mailen en bellen kunnen inwoners ook gewoon binnen komen lopen tijdens het inloopspreekuur op werkdagen van 09.30 tot 15.30 uur.  Zij kunnen dan hun vraag stellen en we kijken meteen welke hulp daarbij hoort; een vervolgonderzoek of een direct advies waar ze meteen mee aan de slag kunnen. Of een (warme) overdracht naar zorgpartners binnen losser zoals bijvoorbeeld Fundament voor algemene voorzieningen/activiteiten. 
Er is een programma, ‘Kuier door’, gestart om mensen meer in beweging te krijgen.  Een groep is gestart onder begeleiding van de provincie Overijssel, die nu regelmatig met elkaar op pad gaan en wandelingen maken. Daar ontstaan mooie gesprekken en is een goede manier om ook ontmoeting mogelijk te maken. Mensen kunnen daar gewoon aan meedoen. 
Op dit moment zorgt Corona ervoor dat het fysieke inloopspreekuur tijdelijk gesloten is, maar we kunnen wel beeldbellen, een wandeling buiten maken, mailen en of gewoon bellen, dus we kijken naar wat er nu wel kan. 

Ik maak me zorgen over de eenzaamheid, en dat wordt door Corona alleen maar erger.

Die zorgen delen wij, niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren zien we dat terugkomen. We hebben vorig jaar, toen Corona er net was, een kaartje ontwikkeld waar een aantal telefoonnummers opstaan die mensen kunnen bellen voor een luisterend oor. Maar ook van Veilig Thuis Twente, waar mensen een probleem kunnen melden als het om een acuut onveilige situatie gaat, dat kan over hun eigen situatie gaan maar bijvoorbeeld ook over iemand anders. Ook appen kan dan. En we verwijzen eveneens naar de huisarts, stel je zorgvraag niet uit en mijd geen zorg. Die oproepkaart hebben we breed verspreid, met de boodschap; “kijk naar elkaar om!”. Het blijft heel belangrijk dat mensen tijdig aan de bel trekken als ze zich eenzaam voelen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan om ondersteuning te bieden. 

Ik zie dat alles dus meer moet in de toekomst, zie ik dat goed? Hoe gaat Losser daarmee om? 

Uit de Zorgschouw blijkt dat mensen verwachten dat zij in de toekomst meer zorg nodig zullen hebben. Op vrijwel alle vlakken wordt een stijging verwacht. Opvallend is een behoorlijke stijging in huishoudelijke ondersteuning en in het vervoer. Dat zou best zorgelijk kunnen worden. Maar er zijn al verschillende programma’s en oplossingen, zoals het ANWB automaatje. Daarbij rijdt een vrijwilliger met zijn auto, iemand anders met een vervoersvraag naar de plaats van bestemming. Alleen de kosten worden vergoedt, en gelukkig zijn er al heel veel vrijwilligers die dat willen doen. Of dat in de toekomst meer moet worden, of nog toegankelijker, dat moeten we onderzoeken. 
We kunnen concluderen dat we nu al grotendeels de goede dingen aanbieden, en we weten waar we in de toekomst mee aan de slag moeten. Deze uitkomsten komen rechtstreeks vanuit onze inwoners, dus we weten hiermee ook hoe we direct kunnen aansluiten bij hun behoeften en zo doen we het samen met onze inwoners in plaats van dat we het zelf bedenken voor hen.