Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Resultaten Zorgschouw besproken tijdens online informatieavond

Met een livestream, een online bijeenkomst, gaf de gemeente Losser op donderdag 4 maart 2021 informatie over de resultaten van de Zorgschouw, een enquête over het zorgaanbod in de gemeente.

Deze enquête is eind 2020 onder inwoners afgenomen. 

Wethouder Anja Prins: “We willen graag dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Of je nu jong of oud bent, met of zonder beperking, we vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Meestal lukt dat heel goed, maar soms is ondersteuning nodig. Omdat we graag willen weten waar inwoners behoefte aan hebben als het gaat om die ondersteuning, nu en in de toekomst, hebben we eind 2020 een enquête afgenomen. Daar is door veel inwoners aan deel genomen.”

Online informatieavond op 4 maart 

Tijdens de online informatie avond gaf onderzoeksbureau HHM een toelichting op de resultaten uit de Zorgschouw. Met wethouder Anja Prins en Hanneke uit het Broek, teamleider zorg, zijn deze uitvoerig besproken. De informatieavond kunt u hier terugkijken. Tijdens de uitzending zijn door kijkers enkele vragen gesteld, die live zijn beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn terug te lezen in de Q&A

Wat gebeurt er met de resultaten? 

De resultaten van het onderzoek worden eerst in de gemeenteraad besproken. Op basis van de aanbevelingen wordt bepaald waar de gemeente verbeteringen aan moet brengen, waar verder onderzoek naar gedaan moet worden, eventueel samen met partners van de dienstverlening.