Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Regels voor publiek ’t Lossers hoes worden aangescherpt

De partners die een ruimte in gebruik hebben in ’t Lossers hoes ervaren de laatste tijd in toenemende mate overlast.

’t Lossers hoes is een gebouw met een open karakter, het is van en voor iedereen. Door de overlast moeten de regels voor het publiek helaas worden aangescherpt.

Wethouder Jaimi van Essen beaamt dit: “We zien inwoners graag naar ’t Lossers hoes komen, maar dit moet niet gepaard met gaan overlast en hinder voor anderen.’’

Huisregels

Samen met de partners heeft de gemeente vastgesteld dat hier paal en perk aan gesteld moet worden. Het gaat om hinder voor andere gebruikers, onfatsoenlijk taalgebruik en misbruik van de koffievoorziening. Daarom heeft het college na afstemming met de partners een aantal huisregels vastgesteld. Wethouder Van Essen: “We willen de overlast en hinder voor publiek en medewerkers zoveel mogelijk voorkomen en beëindigen, daarom hebben we gekozen voor een aantal huisregels waar  bezoekers zich aan moeten houden”.

Beveiliging

In de eerste periode na vaststelling van de huisregels worden er beveiligers ingezet om de huisregels te handhaven. In eerste instantie worden overtreders aangesproken op hun gedrag, maar bij aanhoudend ongepast gedrag kan een gebouwverbod worden opgelegd. Bij jeugdige overtreders behoort een gesprek met de ouders tot de mogelijkheden.