Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Regeling startersleningen Losser loopt goed

College vraagt gemeenteraad bij te storten in fonds Startersleningen.

De gemeenteraad van Losser heeft op 11 juni 2019 € 250.000,- beschikbaar gesteld aan het fonds Startersleningen. Sinds die datum zijn er acht nieuwe startersleningen aangevraagd voor een totaalbedrag van € 229.360,-. Een mooi resultaat! Aangezien het beschikbare bedrag om startersleningen te verstrekken binnenkort niet meer voldoende is, vraagt het college de raad op 10 december 2019 een extra bedrag van € 250.000,- in het fonds te storten.

Wethouder Anja Prins: “ik ben erg blij dat de starterleningen zo goed lopen! Ik vind het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om een huis in onze prachtige gemeente te kopen. Als we daarbij kunnen helpen door middel van de starterslening, dan graag!“

Startersleningen bieden starters op woningmarkt kans om te kopen

De gemeente heeft dit fonds ingesteld om starters op de woningmarkt de gelegenheid te bieden zich in de gemeente Losser te vestigen. De regeling is bedoeld voor starters op de kopersmarkt, dus óók voor mensen in een huurhuis. De gemeente Losser verstrekt startersleningen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 
Van de acht aanvragers sinds 11 juni 2019 kwamen vier uit Losser, twee uit Overdinkel, één uit Almelo en één uit Hengelo. De aanvragen voor een starterslening waren voor zes bestaande woningen in Losser en twee bestaande woningen in Overdinkel.