Reconstructie Glanerbrugstraat

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse weg- en waterbouw uit Borne de eerste fase van de reconstructie van de Glanerbrugstraat uit. Dit gebeurt van 19 september tot 2 december 2022. 
 De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de rijbaan, voetpaden, riool en het groen. In verband hiermee is het wegvak in totaal 7 weken afgesloten voor gemotoriseerd doorgaand verkeer

Omleiding voor het verkeer

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Noord Esmarkerrondweg en vervolgens de Lossersestraat N732. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad naast de Glanerbrugstraat.
 

Reconstructie Glanerbrugstraat