Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Realisatie van 21 levensloopbestendige seniorenwoningen in Losser: Het Keizershofje.

Bewoners kijken naar elkaar om: 21 woningen in één hofje

Op donderdag 19 december gaven gedeputeerde Monique van Haaf (Provincie Overijssel) en wethouder Anja Prins (Gemeente Losser) samen het startsein voor de realisatie van 21 levensloopbestendige seniorenwoningen in Losser: Het Keizershofje.

“Elke nieuwe woning moet raak zijn”

Goede afspraken tussen Provincie Overijssel en Gemeente Losser over het toepassen van kwalitatieve woningbouwprogrammering maken de ontwikkeling van dit soort seniorenwoningen in de gemeenten Losser mogelijk. Belangrijk bij de toekomstige ontwikkeling van nieuwe woningen is dat ze levensloopbestendig zijn en dat er aantoonbaar behoefte aan is, nu en in de toekomst.

Gedeputeerde Monique van Haaf: “de nieuwe woningbouwprogrammering stellen we als provincie op samen met gemeenten en marktpartijen. Een instrument om te kunnen meeschakelen met de ontwikkelingen in de samenleving en de woningmarkt.”

Keizershofje in Losser

De nieuwe woningen in het Keizershofje zijn een initiatief van de Lossernaren Eric en Jurgen Keizers. Het woningbouwplan dat ze hebben ontwikkeld is te bekijken op keizershofje.nl 
 

Wethouder Prins en Monique van Haaf bij het bouwbord