Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Windbeleid gemeente Losser ligt ter inzage

Vanaf 10 november ligt de concepttekst van het Windbeleid 6 weken ter inzage. U kunt tot 23 december reageren.

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente (EvNOT) met een gezamenlijk windbeleid. Vanaf 10 november ligt dit beleid 6 weken ter inzage, en kunnen inwoners hierop reageren. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.

Het concept-Windbeleid (pdf) biedt een kader om aanvragen voor grootschalige windinitiatieven te toetsen en te beoordelen. Er zijn zoekgebieden voor windmolens aangewezen en er zijn regels opgesteld over het betrekken van de omgeving bij de voorbereiding en uitwerking van een windproject. 

Meer informatie over ons windbeleid:

Het concept Windbeleid ligt tot en met 23 december ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Losser.

Let op: er zijn aangepaste openingstijden in verband met Corona.