Besluitvormende Raadsvergadering 20 april 2021

Tijdens deze besluitvormende vergadering debatteren de raadsleden over de bespreekstukken, niet over de hamerstukken en nemen zij een besluit over alle voorstellen die op de agenda staan. 

Agenda

 1. Opening;
 2. Vaststelling agenda;
 3. Vaststelling verslag vorige vergadering;
 4. Ingekomen stukken; Hamerstukken
 5. Bestemmingsplan Gronausestraat 150 (hamerstuk)
 6. Omgevingsvergunning percelen Koppelboerweg 18 te De Lutte (hamerstuk);
 7. Partiële herziening bestemmingsplan Glane 2016, Gronausestraat 467-471 (hamerstuk);
 8. Verlenging tijdelijk raadslidmaatschap (hamerstuk);
 9. Benoeming commissielid (hamerstuk);  
 10. Voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 (bestpreeksuk);
 11. Sluiting. 

Online vergadering bijwonen

De vergaderingen is live (in beeld en geluid) te volgen via deze link: live uitzending besluitvormende raadsvergadering 20 april.