Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Prijzen voor vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Losser op 7 januari 2020 reikte wethouder Anja Prins de vrijwilligersprijs 2019 uit. Voor de vierde keer in successie werden vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wethouder Prins reikte prijzen uit aan dé vrijwilliger en dé vrijwilligersorganisatie van 2019. In totaal werden vier organisaties en dertien vrijwilligers genomineerd. Een jury was het snel eens over de winnaars. De vrijwilligersorganisatie van 2019 is Gerardus Majella bedevaart werkgroep. De vrijwilliger van 2019 is Miny van de Brink-Wilke.

Wethouder Prins: “Vrijwilligers zijn voor mij echt de smeerolie in onze maatschappij. Ze doen enorm belangrijk werk. Vrijwilligerswerk is nu eenmaal niet meer weg te denken in onze samenleving. Zonder hen zouden vele verenigingen, stichtingen en organisaties niet kunnen functioneren. Ook een aantal professionele organisaties zouden zonder hun vrijwilligers niet al het werk kunnen doen wat ze zouden willen. Zij zetten vaak net even het puntje op de i. Veel activiteiten zouden zonder onze vrijwilligers geen doorgang kunnen vinden. En dan denk ik gelijk aan de mensen die met veel plezier aan die activiteiten deelnemen. Zonder de vrijwilligers zouden de deelnemers thuiszitten en mogelijk vereenzamen. Gelukkig zijn er in Losser veel vrijwilligers werkzaam. Dat zie je ook aan het groeiend aantal genomineerden. En ik wil hierbij graag alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties van harte danken voor hun belangeloze en hartverwarmende inzet. Ik zou graag iedereen een prijs willen geven, dat kan helaas niet en daarom doet het me goed dat ik in ieder geval twee prijzen uit mag reiken.
Ik wil ook graag de jury bedanken die de moeilijke taak had om uit deze nominaties toch een keuze te maken.”

De winnaars krijgen een geldprijs en een mooi kunstwerk dit jaar gemaakt door Ton van der Zanden De jury bestond dit jaar uit: Dick Grovenstein (Bruisend Overdinkel), Elke Roolvink (Tourist Info), Ada Welink (Losserhof) en Gerard Bouwhuis (winnaar van vorig jaar).

Genomineerden

Gerardus Majella bedevaartgroep uit Overdinkel – Al 107 jaar regelt de groep de Gerardus bedevaart van bloemen tot koffie, tractoren en vlaggen, alles om de processie in harmonie in goede banen te leiden
De Brueghel Organisatie uit Losser – Bestuur en vrijwilligers zetten zich al jaren in voor de realisatie van die bijzondere evenement. Met oog voor gezelligheid en veiligheid en met een bekendheid ver buiten de regio.
Redactie Dorpsblad uit Beuningen – Verzorgen een driewekelijks goed te lezen dorpsblad, waarbij de verbinding tussen jong en oud centraal staat.
Seniorenploeg Sportclub Overdinkel – 2x per week, door weer en wind zorgt de ploeg ervoor dat de vereniging een mooie accommodatie heeft.
    
De winnaar is: Gerards Majella bedevaartgroep uit Overdinkel
Juryrapport:
Het bijzondere is wel dat deze groep al heel oud is, ze hebben namelijk afgelopen jaar voor de 107e keer de Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel helpen organiseren. Zij zorgen er iedere keer weer voor dat honderden pelgrims zich in Overdinkel welkom voelen. En met de voorbereidingen zijn zij het hele jaar mee bezig, zodat de processie in goede harmonie kan verlopen.
Inrichting van de Calvarieberg, plaatsen van vlaggen, maken van de boog, ontvangst van de pelgrims enzovoort. En alles in grote mate van saamhorigheid. Vaak zijn hele gezinnen bij de werkzaamheden betrokken. Ook kunnen scholieren van het Twens Carmel College hun maatschappelijke stage doen.

Voor al die jaren van inzet ontvangt deze werkgroep, als waardering voor hun werk, de vrijwilligersorganisatieprijs 2019 van de gemeente Losser. Een prijs, niet alleen voor de huidige vrijwilligers, maar ook voor allen die in de 107 jaar als vrijwilliger hebben meegewerkt aan het welslagen van deze processie.

Gerard Majella bedevaartgroep

Genomineerden vrijwilliger van het jaar

Piet Bosma uit Losser – 50 jaar secretaris van de pluimveevereniging, mobiel maken van het treintje op de steenfabriek, laat kinderen kennis maken met een kleine broedmachine
George van Slageren uit Losser – sterke jarenlange stille kracht achter Historische Kring Losser
Sietse Smit uit Losser – de man van de verhalen die hij deelt met de Historische Kring Losser, Hallo Losser, gids, iemand die altijd klaar staat
Gerrit Brouwer uit Beuningen- kartrekker in de dorpsraad, boeiend Beuningen, op te richten nieuw dorpshuis en maakt deel uit van de kerkhofploeg
Miny van de Brink uit Losser – De vrouw achter de schermen bij de opbouw van de kerststallen in de steenfabriek, ondersteuning Böggelrieders, han- en spandiensten bij de carnaval enz.
Anita Damink uit Losser – jarenlang mantelzorgster en al 16 vrijwilligster bij Oldenhove
Claudia Desmet uit Overdinkel – initiator van kinderwerk in Overdinkel, een activiteit waaraan wekelijks 40 kinderen aan deelnemen, medeorganisator koningsdag en Halloween activiteit en allerlei han- en spandiensten voor ’t Trefhuus.
Tonnie Wijering uit Losser – beheerder clubgebouw muziekvereniging, vrijwilliger bij St. Maartenstede, actief bij Historische Kring Losser en bij de kanarievereniging Edelzang
Alwin Wullink uit Losser – Allerlei activiteiten bedacht en uitgevoerd bij K&S, inzamelijk oud papier, posters ontwerpen, websitebeheer, kampcommissie, en bij Sempre PR- en bestuursactiviteiten
Herman Nagel uit Glane – 20 jaar voorzitter dorpsraad Glane, kartrekker sociaal welzijn, ontwikkeling dorpsplan en ondersteuning diverse activiteiten
Jan van Heuvelen uit Losser – vrijwilligerswerk bij LTC, bestuursactiviteiten, onderhoud tennispark, rondleidingen steenfabriek, staat iedereen bij die zijn hulp nodig heeft
Jan Bakker uit Losser – Belangrijke man bij Bowls 92, voorzitter, zelf zeer actief, neemt deel aan toernooien, houdt de vereniging levend en heeft een luisterend oor
Sonja Kalter Overdinkel – Actieve vrijwilliger die in meerdere commissies zit, is bijna elke avond op de vereniging, helpt de club geheel belangeloos.

De vrijwilliger van het jaar 2019 is geworden:
Miny van de Brink

Uit het juryrapport
Mevrouw van Brink, Miny is een mooi voorbeeld van iemand die altijd achter de schermen werkt en zorgt dat alles er mooi uitzien. 
Denk bijvoorbeeld aan de fraaie uitstalling van de kerststallen expositie in de steenfabriek de Werklust met de daarbij behorende informatie. 
De verzorgde uitstraling van de Böggelrieders en Daansers, ook daar heeft Miny menig uurtje met naald en draad inzitten. En de carnaval waar zij hand- en spandiensten voor verricht en allerlei andere Losserse verenigingen die eigenlijk nooit tevergeefs een beroep op haar doen.

Miny betekent al vele jaren veel voor de Losserse samenleving en treedt daarbij zelf niet op de voorgrond, maar is altijd op de achtergrond te vinden. Reden te meer om haar nu te benoemen tot vrijwilliger van 2019 en haar daarmee wel een keer op de voorgrond te laten treden.
 

Miny van de Brink en wethouder Prins