Planning onderhoud asfalteringswerkzaamheden

Start onderhoudswerkzaamheden in week 39

Eind september start Dura Vermeer met het verbeteren van een aantal asfaltwegen en weggedeeltes in de kern van Losser. Het gaat dan specifiek om slechte stukken weg die aan reparatie toe zijn.

Getracht wordt om de overlast van de werkwerkzaamheden tot een minimum te beperken. De wegen en weggedeeltes worden afgesloten voor doorgaand verkeer zodat zo snel en zo veilig mogelijk kan worden gewerkt. Aanwonenden krijgen een brief van de aannemer waarin staat wanneer exact met de werkzaamheden in hun straat gestart wordt.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in week 39 t/m week 41 aan de volgende wegen/weggedeeltes:

  • Honingloweg tussen de Havenzathesingel en de Grimberge
  • Sportlaan
  • De Ericahof
  • Dr. Frederikstraat met uitloper naar de Mozartstraat
  • Richterstraat
  • Holtinkstraat
  • Diepenbrocklaan

Aanwonenden kunnen met vragen over de uitvoering contact opnemen met de contactpersoon van Dura Vermeer. Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van openbare werken, tel. 053-5377444, email: administratieow@losser.nl. Klachten in de openbare ruimte kunnen gemeld worden via de ‘mijngemeenteapp’ of op de website van de gemeente Losser via de melddesk openbare ruimte.