Overlijden oud burgemeester Losser: de heer W.M.A. Peters

Heden ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van oud-burgemeester W.M.A. Peters.

De heer Peters was van 16 augustus 1976 tot 1 oktober 1986 burgemeester van de Gemeente Losser.

Zijn nagedachtenis zullen wij in ere houden.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


Gemeenteraad, College van Burgemeester en 
Wethouders, personeel en oud-personeelsleden
van de gemeente Losser