Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Overeenkomst met Larcom verlengd

Het college heeft vorige week besloten om de overeenkomst met Larcom ten behoeve van uitvoering van Wsw-taken te verlengen. De huidige overeenkomst loopt af per 31 december 2020. De nieuwe overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar, in samenwerking met de gemeente Oldenzaal.

De samenwerking met Larcom over de jaren 2015 tot en met 2020 is volgens de gemeente Losser naar tevredenheid verlopen. Zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak, maar zeker in financieel opzicht. De tussentijdse beoordelingen en de jaarlijkse afsluitingen gaven geen aanleiding om op zoek te gaan naar een andere partner.

Omdat de gemeente Losser het belangrijk vindt om de medewerkers ook een stem te geven is overeengekomen dat er met regelmaat tevredenheidsonderzoeken zullen worden gehouden.  De uitkomsten hiervan zullen in de tussentijdse evaluaties meegenomen worden.

Bij Larcom werken 115 mensen uit de gemeente Losser, waarvan 35 werkzaam op de locatie van Larcom in Oldenzaal, 45 mensen zijn werkzaam in en voor het servicebedrijf van de gemeente Losser, 33 mensen zijn gedetacheerd bij externe werkgevers en 2 mensen zijn werkzaam binnen Team Bedrijfsbureau van de gemeente.