Oudpapier levert geld op

Verenigingen spekken clubkas met inzameling oud papier

Het inzamelen van oudpapier gebeurt in de gemeente Losser door 15 organisaties (scholen en verenigingen). Omdat oudpapier aardig wat geld oplevert tegenwoordig, kan de clubkas aardig groeien. De organisaties krijgen al een vaste vergoeding voor het ophalen van oudpapier. Maar ook een groot deel van de meerprijs van het papier gaat rechtstreeks naar de clubs. Wethouder Wildschut: “Al ettelijke jaren zamelen organisaties in Losser het oudpapier naar volle tevredenheid in. Ook met de invoering van Diftar hebben we besloten om deze manier van inzamelen voort te zetten. Veel vrijwilligers van de verenigingen zetten zich in om zo een mooi zakcentje voor hun organisatie te verdienen. Dat is fijn voor die organisaties die daarmee weer bijzondere activiteiten voor hun leden of de gemeenschap kunnen organiseren.”

Een deel van de opbrengst vloeit ook terug naar de gemeente Losser. Uiteindelijk maken alle inwoners van Losser het mogelijk, door goed afval te scheiden, dat er veel oudpapier opgehaald kan worden. Ook in 2017 hebben de clubs weer een mooi bedrag bij elkaar ingezameld. Samen mogen zij een bedrag van € 53.403,04 extra verdelen. Dit bedrag komt bovenop de vergoeding die ze al hadden ontvangen.

Vorig jaar is er door de deelnemende organisaties en de gemeente Losser samen 1.569.640 kg aan papier ingezameld. De vaste inzamelvergoeding bedraagt € 0,03 per kg. De gemeente houdt precies bij hoeveel kilo iedere organisatie ophaalt. De inzamelaars krijgen dan ook uitbetaald op basis van het aantal kilo’s oudpapier dat ze ophalen.