Oproep PAS-melders: Meld u aan bij RVO vóór 1 december 2022 voor legalisatie

In onze gemeente valt een aantal agrarische bedrijven onder de categorie ‘PAS-melder’. Deze bedrijven kregen in de periode van 2015 tot 2019 toestemming voor een activiteit door een melding te doen. Op dat moment was de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nog van toepassing. Op 29 mei 2019 werd de PAS echter door de Raad van State afgekeurd. Hierdoor hebben projecten, waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig.

De initiatiefnemers hebben destijds gedaan wat van hen werd verwacht door de overheid. Voor legalisatie worden zij tot 1 december 2022 in de gelegenheid gesteld om zich te melden bij RVO via www.mijnRVO.nl. Na deze datum is legalisatie naar verwachting niet meer mogelijk.

Hulp nodig? 

Voor eventuele ondersteuning bij het aanmelden, kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van de gebiedsgerichte aanpak in Noordoost Twente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Neem hiervoor contact op met Michiel Sybesma van het gebiedsteam Noordoost Twente via michielsybesma@balkweg.nl of met Kim Nijland k.nijland@noaberkracht.nl.