Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Open brief gemeenteraad aan inwoners en ondernemers Losser

De gemeenteraad steekt inwoners en ondernemers van Losser een hart onder de riem in deze moeilijke tijden.

Beeldmerk coronavirus: alleen samen krijgen we corona onder controle

Samen verantwoordelijk! Zeker nu

Beste inwoners van de gemeente Losser,

Wij willen u gezamenlijk en los van partijpolitiek een hart onder de riem steken.  Het zijn spannende tijden. De vraag die iedereen nu sterk bezighoudt is op welke wijze  we ons en onze dierbaren zo goed mogelijk kunnen beschermen  tegen het coronavirus. We volgen allemaal de opgelegde maatregelen in de hoop dat wij verschoond blijven van het virus.  Alleen samen krijgen we het virus er onder. Blijf daarom zoveel mogelijk thuis en  houd 1,5 meter afstand. Samen zijn we sterk.

Voor iedereen staat gezondheid nu op plaats één. Bewondering hebben wij voor de inzet van alle mensen die werkzaam zijn in de zorg.  Hun inzet is echt geweldig! Alle lof voor deze helden. En natuurlijk ook voor al die bedrijven en organisaties die de samenleving draaiende houden. Zij zorgen er voor dat het leven ‘gewoon’  doorgaat en dat we nog steeds  onze boodschappen kunnen blijven doen. Wij zijn ook trots op u. Het is  mooi om de verschillende initiatieven te zien die in de kerkdorpen zijn ontstaan om elkaar te helpen. Mooi noaberschap.

De coronacrisis raakt ons allemaal. De bevoegdheden van de gemeente zijn in deze crisistijd ingeperkt. De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente stelt  de regels via een noodverordening vast en natuurlijk moeten wij deze en de landelijke richtlijnen volgen. 

De gemeentelijke dienstverlening is nu weliswaar gewijzigd maar zeker in deze tijd willen de medewerkers van de gemeente u zo goed mogelijk blijven helpen. De dienstverlening is nu vooral digitaal, maar natuurlijk is de gemeente ook telefonisch bereikbaar voor vragen: 053-5377444. De medewerkers van de afdeling Zorg kunnen u helpen met vragen en hebben een luisterend oor.  Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u informatie over het coronavirus vinden. Hier vindt u onder andere een overzicht van het regionaal en landelijk hulpaanbod, voor bijvoorbeeld ouderen en alleenstaanden. Ondernemers en zzp-ers hebben  het in deze tijd ook moeilijk. Voor hen is financiële ondersteuning mogelijk. Deze informatie is eveneens op de website van de gemeente Losser te vinden. 

Ook voor de  burgemeester en de wethouders zijn het drukke tijden. Zij onderhouden het contact met andere Twentse bestuurders, onze Duitse buren en met u als inwoner en ondernemer. De burgemeester zit in het regionaal crisisteam. Als gemeenteraad zijn wij ook trots op de inzet van de medewerkers en bestuurders.

Omdat uw en onze gezondheid deze dagen voorop staat, hebben wij  besloten om voorlopig geen fysieke vergaderingen te houden. Een aantal zaken loopt natuurlijk door en daar zullen we als raad ook besluiten over moeten nemen. Dit gaan we binnenkort digitaal doen. Deze digitale vergadering is dan via de gemeentelijke website te volgen (www.losser.nl/bestuur).  Mocht u ons willen spreken, bel ons dan. Onze telefoonnummers staan op de website.

Wij wensen u allen sterkte toe en hopen u binnenkort weer op straat of in de supermarkt te ontmoeten. Of tijdens een vergadering in ’t Lossers hoes.   

Hoal oe good!

Gemeenteraad foto
 
De leden van de gemeenteraad,

Gerard Bolscher, Henry Elsjan,  Henk Filipsen, Bennie Haamberg, Lies ter Haar,  
Harry Heegen, Ron de Leeuw, Janice Meerenburgh, Karin Meijer, Jimme Nordkamp, 
Inge Oort, Jeroen Renard, Ronald Ringenoldus, Sandra Tiethoff, Jos Tijdhof, Jos in het Veld, 
Ellen Visschedijk, Hans Volmbroek en Luc Westerhof