Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Oordeelsvormende Raadsvergadering 30 maart 2021

Op dinsdag 30 maart 2021 wordt een Oordeelsvormende vergadering gehouden door de gemeenteraad en deze begint om 19.30 uur. Deze is digitaal volgen. Tijdens deze vergadering gaan raads- en commissieleden met elkaar in gesprek over de op de agenda staande voorstellen. Dit ter voorbereiding op de (besluitvormende) raadsvergadering van 6 april a.s.

Agenda

1.    Opening;
2.    Vaststelling agenda;
3.    Vragenkwartier;
4.    Bestemmingsplan Gronausestraat 150; vestiging supermarkt;
5.    Omgevingsvergunning percelen Koppelboerweg te De Lutte;
6.    Partiële herziening Bestemmingsplan Glane 2016, Gronausestraat 467-471;
7.    Actieve informatie door het college;
8.    Sluiting.