Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losser stimuleert levensloopbestendig bouwen

Het college van B&W van de gemeente Losser heeft besloten om bij verkoop van bouwkavels de voorwaarde op te nemen,

dat de te bouwen woningen levensloopbestendig worden uitgevoerd. Levensloopbestendig betekent dat voldaan moet worden aan de Woonkeur 2015. De Woonkeur 2015 geeft aan dat een woning zo ontworpen wordt, dat een bewoner in zijn woning kan blijven wonen wanneer hij bijvoorbeeld fysieke beperkingen krijgt. Verplicht verhuizen vanwege een beperking wordt daarmee voorkomen. 

Concreet betekent dit, dat er op de bouwtekening van de te bouwen woning aangegeven moet worden, dat het mogelijk is een trapliftvoorziening te installeren. De gemeente stelt niet alleen deze voorwaarde bij de verkoop van bouwkavels. Ook wil de gemeente alle burgers die een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning indienen, informeren over de mogelijkheden levensloopbestendig te bouwen.

Simpele maatregelen vergroten de kans om in eigen woning te kunnen blijven.

Wethouder Anja Prins: “We willen de toekomstige bewoners van onze gemeente de kans geven om langer in hun woning te kunnen blijven wonen. En dat is precies het doel van het levensloopbestendig bouwen. Met simpele maatregelen is dit al mogelijk. Bij het uitwerken van het bouwplan de mogelijkheid opnemen om een traplift te kunnen plaatsen. Bouwtechnisch, maar ook natuurlijk de aansluiting voor de elektriciteit. En dat is eigenlijk al voldoende! De meerkosten hiervan zijn te verwaarlozen en het verhoogt de kwaliteit van de nieuwbouwwoning fors.”