Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ook in gemeente Losser onderzoek naar koopgedrag

Waar doet u uw boodschappen?

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. 

In oktober is in Oost-Nederland daarom een grootschalig onderzoek gestart. Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners normaal gesproken hun boodschappen halen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook de gemeente Losser neemt deel aan het onderzoek, en wel voor de kernen Overdinkel, Losser en De Lutte dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

Deelnemers gezocht

In november vindt het veldwerk plaats. In deze periode worden ook inwoners uit alle kernen van Losser uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie Overijssel een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Om de betrouwbaarheid te vergroten stimuleert gemeente Losser de inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen om via de volgende link de vragenlijst in te vullen: startvragenlijst.nl/koopgedrag. Hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder de resultaten zullen zijn. 

Deelnemers worden verzocht de situatie te beschrijven waar ze normaliter de inkopen doen, dus in de periode van voor/ na de wegopbrekingen. 

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25 verloot. 

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2019.nl. Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl.