Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ook in gemeente Losser ‘Groene Leges’

Gemeente betaalt leges voor duurzaamheidsmaatregelen bij bouwprojecten terug

Het college van Losser wil de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen bevorderen. Wethouder Harry Nijhuis: “Als het aan het college ligt worden groene leges ingevoerd. Het is de bedoeling dat het voorstel daarvoor dit najaar aan de Raad worden voorgelegd. Wanneer de Raad het voorstel overneemt kan daarna (pas)van de teruggaveregeling gebruik worden gemaakt. De start van de teruggave zal worden meegenomen in het procedure van de aanvraag en de daadwerkelijke teruggave van (een deel van) de leges komt aan bod bij de controle van de daadwerkelijke realisatie.”

Als bij renovatie, verbouw of grootschalige bouwprojecten toegepaste duurzaamheidsmaatregelen vergunning plichtig zijn (en dus leges moeten worden betaald), kunnen initiatiefnemers in de nieuwe regeling aanspraak maken op de teruggaaf van (een gedeelte van) de leges. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwactiviteiten als: 

  • het isoleren van een bestaande woning; 
  • renovatie tot nul-op-de-meter-woning;
  • het plaatsen van zonnepanelen op daken, in tuinen of aan gevels;
  • het aanbrengen van een begroeid/sedum dak;
  • het plaatsen van de buitenunit voor een warmtepomp;
  • de plaatsing van zonnecollectoren voor een zonneboiler.

Voor grootschalige initiatieven, zoals het realiseren van zonneparken of windturbines, geldt in de nieuwe regeling een maximum bedrag aan leges: € 51.750.

Een klimaat neutrale gemeente, waarbij 20 procent van de energie zelf wordt geproduceerd

Dat is de ambitie van elk van de vier Noordoost-Twentse gemeenten. Om inwoners en ondernemers te stimuleren hun panden te verduurzamen, worden er nu ook groene leges gehanteerd.