Ontwerpbestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal

Informatieavond 15 oktober 2018

De gemeente Losser ontwikkelt een nieuwe hoogwaardige woonlocatie op het voormalig terrein van Topcraft aan de Ravenhorsterweg in Losser. Het college heeft op 2 oktober jl. ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Voor het nieuwe woongebied is een landschapsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De Vereniging CPO Losser is nauw bij de planontwikkeling betrokken.

Voordat met de ontwikkeling van het woongebied kan worden begonnen, wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. In deze procedure kan iedereen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit van het college indienen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 11 oktober tot en met 21 november 2018 ter inzage in ’t Lossers hoes.

Informatieavond op maandag 15 oktober

Op maandagavond 15 oktober, aanvang 19.30 uur, is in ‘t Lossers hoes een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal. Belangstellenden zijn van harte welkom.

schets van het ontwerp Dinkeldal

 

plattegrond van het ontwerp